Aktuellt

Var med och skriv färdigt vår följetong!

Idag, måndag den 27 juli kan du läsa de två första kapitlen i vår följetong på vår hemsida, www.livisverige.org, under rubriken Följetongen 2 Kapitel. Blir du sugen på att fantisera ihop vad som hände efter det?Ta fram datorn och skriv ett förslag till nästa kapitel, det tredje i ordningen av totalt planerade cirka tio!

Mejla ditt kapitel till oss, info@livisverige.org senast tisdagen den 4 augusti. Texten, som kommer att publiceras tillsammans med de två första kapitlen någon dag därefter, får vara hur kort som helst, men max 2 A4-sidor lång, 14 p, radavstånd 1,15. Times eller liknande typsnitt. Glöm inte berätta vem du är och att ange Följetong kapitel 3 på ärenderaden. Du får vända och vrida på händelseutvecklingen precis hur du vill, bara texten som helhet på något sätt har någon form av logik. Redaktionens val av kommande kapitel kommer vare sig att kommenteras eller motiveras.

Följetongstips

I en följetong är det bra om slutet kan vara så öppet som möjligt så att nästa författare får flera trådar att dra i. Ett tips är också att slutet ska kittla läsarens nyfikenhet; vad händer härnäst? Och kom ihåg: Du har ingen möjlighet att styra vad författaren som kommer efter dig tar sig för med den berättelse som runnit upp i din skalle, vilka egenskaper hon eller han ger dina karaktärer eller vilken miljö händelseförloppet plötsligt flyttas till.

Efteråt

När vi så småningom sätter punkt för följetongen kommer vi att avslöja vem som varit med om att skapa den. Dessa kommer också att få en bok var för sin medverkan. Deltagandet är öppet för alla, även icke medlemmar. Det är dessutom tillåtet att skicka in texter till flera kapitel, men vi publicerar inte flera kapitel efter varandra av en och samma författare.

Så häng på, låt fantasin flöda och berättelsen fortsätta vindla sig fram!

Liv i Sverige, redaktionen

070-542 4207