Bli medlem!

Medlem blir du genom att sätta in årsavgiften, 200 kr, på föreningens plusgironummer: 33 43 96-9. När den har registrerats får du ett välkomstbrev med posten.

Medlemsansökan

2 + 4 =