Årsmöte 2020

Protokoll från Liv i Sveriges årsmöte lördag 14 mars 2020 Plats: Timmermansgården, Timmermansgatan 46-48, Stockholm Närvarande:  19 varav 16 medlemmar, samt 2 hörseltolkar: Ingrid Sjökvist, Ingvar Persson, Christian Richette, Stefan Estby, Holger Nilén, Märtha...

Verksamhetsplan

Liv i Sveriges verksamhetsplan för år 2020  Under innevarande år ska vi: * Ta emot minst lika många manus som under 2019 för lektörsläsning. Vi vet att minst två nya Liv i Sverigeböcker kommer ut och vi är säkra på att kunna godkänna fler för publicering. *...

Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelse 2019.txtLadda ner LiV i SVERiGE                                   ...

Protokoll från Liv i Sveriges årsmöte lördag 18 mars 2017

Plats: Timmermansgården, Timmermansgatan 46-48, Stockholm Närvarande: 29, varav 25 medlemmar Se bifogad lista. §1 a) Ingrid Sjökvist öppnade mötet. b) Siv Hågård valdes till mötesordförande. § 2. Pelle Olsson valdes till mötessekreterare. § 3. Bertil Edin och Kenneth...

Verksamhetsberättelse 2018

Styrelsen bestod under 2018 av Stefan Estby, Märtha Lilja, Holger Nilén, Pelle Olsson (ständig sekreterare), Christian Richette, Ingrid Sjökvist (ordförande) och Lillemor Wisén (kassör). När året gått till ända kunde vi notera 737 medlemmar, varav 78 nytillkomna. Med...