Liv i Sverige - logo

Vi har en sommartävling också. Skriv en A4-sida om en Vändpunkt. Senast 17 juni vill vi ha ditt bidrag.

Du får tolka ämnet fritt, men läs tävlingsreglerna noggrant i den här pdf-filen. LiS_2_tavling.pdf