Liv i Sverige - logo

Liv i Sveriges senaste antologi, Ett glas rött om da´n - 18 röster om alkohol presenterades 3 december i samband med ett seminarium på Spritmuseum i Stockholm. På seminariet lästes flera avsnitt ur boken upp, forskare berättade om alkohol utifrån vitt skilda perspektiv och seminariedeltagarna förde intressanta samtal om alkoholvanor och om den nya boken.

På bilden intervjuar Liv i Sveriges ordförande Ingrid Sjökvist (t h)Susanne_och_Ingrid etnologen Susanne Waldén, som forskat om ett så ovanligt ämne som fyllehistorier.

Läs mer om seminariet här: ett_glas.pdf

Gå till vår boklista för att beställa boken.

Foto: Birger Svanteson