Liv i Sverige - logo

Nyhetsarkiv

Nyheter

Skrattsalvor och politisk satir på årsmötet 2015

Knappt 30 personer deltog på Liv i Sveriges årsmöte den 15 mars på Timmermansgården i Stockholm.  Musikgruppen Pivo från Södertälje inledde med sång och folkmusik. Därefter årsmötesförhandlingar där Ingrid Sjökvist omvaldes till ordförande och en ny kassör, Lillemor Wisén, valdes in i styrelsen efter avgående Gunilla Sternelius.

Sedan var det dags för utdelning av Trampcykelpriset till satirtecknaren Robert Nyberg. Han visade ett urval av sina skämtteckningar med avväpnande repliker från undersköterskor, byggnadsarbetare, pensionärer och patienter. Eller den välskräddade mannen i talarstolen som säger: ”Klassamhället finns inte länge. I varje fall inte här i Stockholms innerstad.” Skrattsalvorna ekade i lokalen.
Just så ska politisk satir fungera. Den ska vara rolig och ”visa hur kraftfälten ser ut i världen” som pristagaren förklarade drivkraften i sitt arbete
Robert hann också visa lite hur han arbetar.
Ge mig ett ämne, bad han publiken.
Liv i Sverige, ropade någon.
Robert skissade snabbt upp en Sverigekarta. En pratbubbla ritades in över Småland: Hallå!
Alla idéer är inte så lyckade, förklarade han medan han funderade vidare och ritade in ett flygplan högt ovanför kartan. Genast började publiken associera till makthavare som åker privatjet.  En ny pratbubbla svarade smålänningen och nu kom skratten. Ett bra tecken att jag på rätt väg, konstaterade tecknaren som alltid testar sina skisser under arbetets gång.  Publiken måste blixtsnabbt vara med på noterna, då vet han att bilden fungerar.
Två personer nämnde han som särskilt viktiga som bollplank när han arbetar fram sina tekningar och serier; hustrun Lena och författaren Johan Althoff som han gjort flera böcker tillsammans med.
Vilket bra val till pristagare ni gjort i år igen, kommenterade förre ordföranden Göran Palm som kläckte idén till Trampcykelpriset för tjugo år sedan.

Ett annat bra val som Liv i Sverige gjort under det gångna året är att utse metallkonstnären Malin Gunnarsson till vinnare av manustävlingen ”Mitt liv mitt arbete”.
Ingrid Sjökvist presenterade boken, som fått titeln Is och eld, och intervjuade pristagaren. Malin berättade att hon arbetat 3,5 år med manuset som skrivits om ett antal gånger innan det äntligen blev klart.
Jag valde redan från början att skriva om mig själv i jagform, berättade hon. Om jag skrivit i tredje person hade det blivit ett avstånd till det jag berättade.
Eva Lagerheim, sångerska och röstpedagog, läste valda stycken ur Is och eld. Här hördes det verkligen vilket stark bok Malin har skrivit om både sitt yrke och sitt privatliv, och inte minst om det Stockholm hon upplevde på 50 och 60-talet.

Foto: Jane Morén, text: Pelle Olsson

 

Liv i Sveriges verksamhetsberättelse för år 2014

Styrelsen har under 2014 bestått av Stefan Estby, Pelle Olsson, Charlotte Pauli, Christian Richette, Ingrid Sjökvist (ordförande), Berit Skogsberg och Gunilla Sternelius (kassör).

Året har varit mycket aktivt, och vi har fortsatt att både värna och utveckla föreningen. Vid årsskiftet kunde vi notera 812 medlemmar, varav 61 nytillkomna.

Den tryckta medlemstidningen har kommit ut med fyra nummer. Vårt beslut att göra den aktiv, med tävlingar och skrivråd i varje nummer, har varit lyckat. Inte minst för att vi där, liksom via vår hemsida, når också lite yngre medlemmar.

Vi har fortsatt att marknadsföra våra böcker också på den digitala nätbokhandeln Bokbörsen. Den vägen har vi under året sålt en del även av de lite äldre och mer udda av våra titlar, som på så sätt alltså har hittat sina läsare. Exempelvis Armodets barn, Bara några målare och Hissmofors lever.

Inte mindre än sex nya Liv i Sverige-böcker kunde vi hjälpa ut på marknaden under året. Nämligen: Gör som dom säjer av Jan Jonsson, Livets sköra tråd, om cancer och livslust av Vuokko Elner, När jag blir stor vill jag bli en sån tant som blöder, av Birgitta Smiding. Vidare antologierna: Alltid någon annan som väntar, med röster inifrån äldreomsorgen från såväl dem som är föremål för omsorgen som deras anhöriga och personal. Boken lanserades i januari i samarbete med förlaget En bok för alla. Med Doften av apotek, 22 berättelser om en bransch i förvandling, samarbetade vi med Arbetets museum och TAM arkiv. Vår tävling på temat Mitt liv mitt arbete vanns av Malin Gunnarsson med Is och eld, mitt liv som metallkonstnär. Tävlingen genomfördes i samarbete med Arbetets museum och Migra förlag.

Sammanlagt kunde föreningen den 31 december stoltsera med inte mindre än in alles 138 utgivna titlar i Liv i Sveriges bokserie, varav 53 var slutsålda.
Under året har arbetet med tidigare inledda antologier fortsatt. En med lärarröster, vi kallar den En lektion för livet och en med berättelser från skift- och nattarbetare, som än så länge går under arbetsnamnet Medan ni andra sover. Likaså har vi påbörjat ett samarbete med Arbetets museum kring en antologi om arbeten förr och nu, sådana som försvunnit och sådana som vi inte ens kunde tänka oss för bara några årtionden sedan. Tillsammans med Mångkulturellt centrum planerar vi även en antologi på temat migration. Den är tänkt att bli en del av ett sedan länge pågående projekt, där Christian Richette medverkar.

Styrelsen har under året sammanträtt nio gånger och därvid nämnt eller diskuterat sammanlagt 82 insända manus, ett tiotal fler än året innan, plus de 42 manus som ingick tävlingen Mitt liv, mitt arbete. Dessa lästes i flera steg, sammanlagt 62 läsningar, fördelat på 9 lektörer, inom och utom styrelsen. Av de inskickade bidragen kom 24 från kvinnor och 18 från män, 28 från landsbygden runt om i landet och resten från Storstockholm. Vitt skilda yrken skildrades, till exempel präst, idrottstränare, byggnadsarbetare och sekreterare. Originalmanusen förvaras nu hos Arbetets museum för kommande forskning. Vinnaren korades vid en ceremoni i Norrköping den 27 september.

Vi har under 2014 vidare anordnat 8 berättarkaféer på Timmermansgården i Stockholm, med totalt 411 besökare, 51 i snitt, vilket är rekord. Ordfördelare har varit Pelle Olsson, Gunnar Thorsell och Ingrid Sjökvist. Därutöver har Pelle Olsson lett berättarkaféer, och hållit i dito -kvällar och -framträdanden bland annat på Åsa folkhögskola, i Tyresö, Norrhult, Göteborg, Tingsryd, Värnamo, Åseda och Borås, vid Ljungby berättarfestival, vid Berättarnas torg i Stockholm och vid Kronobergs bokmässa i Växjö.

Gunilla Sternelius har berättar om Liv i Sverige för kursdeltagare på Marieborgs folkhögskola, Ingrid Sjökvist vid en träff med daglediga i Södertälje och Christian Richette i samband med Nordiska museets och Stockholms universitets projekt kring Västeråsminnen på stadsbiblioteket i Västerås.

Han valdes också under året in i styrelsen för föreningen Oral History of Sweden.
Vår mångåriga medlem Kerttu Jokela har hållit flera berättarkaféer på finska bland annat i Huddinge.
Vår föreningsrevisor Jan Holm har lett två berättarkaféer i Trångsund.

Utöver skrivarkurserna på Åsa folkhögskola i Sörmland, som Pelle Olsson har hållit i, har Ingrid Sjökvist lett en fördjupningskurs på distans på temat Skriv ditt liv vid Gysinge folkhögskola.

Vi har nu 21 lokalombud, varav en del är mycket aktiva med berättarkaféer, skrivar- och bokcirklar.

Vi har samlat vårt arkiv i föreningsarkivet i Södertälje.

Vid årsmötet den 15 mars tilldelades författaren Gunilla Lundgren Trampcykelpriset.

Bidraget från Statens kulturråd höjdes från 70 000 kronor 2013 till 80 000. Några övriga intäkter i form av stipendier eller fondtilldelningar har föreningen inte fått under året, förutom 30 000 av Helge Ax:son Johnsons stiftelse för vår påbörjade antologi om natt- och skiftarbete. Likaså har både ABF och Timmermansgården bidragit till våra berättarkaféer. Styrelsen har också enats om att fortsätta anlita godkänd revisor.

Södertälje den 28 januari 2015

Liv i Sveriges styrelse genom
Ingrid Sjökvist, ordförande

 

Robert Nyberg får Liv i Sveriges Trampcykelpris

Ända sedan 1995 har Liv i Sverige årligen delat ut Trampcykelpriset, ett hederspris till en av "de trampcyklister som ständigt, långt från allfarvägarna, spårar upp människor som har mycket att berätta om sitt liv, sin hemtrakt, om sina drömmar".

”Årets vinnare, Robert Nyberg, är en värdig pristagare eftersom han i ord och bild ständigt berättar om och arbetar för samhällets utsatta, de som inte syns, som ingen lyssnar på. Med sin satir som biter underifrån, med humor, finess och fingertoppskänsla levererar han välbehövlig kritik mot dumhet och översitteri.

De senaste tjugo åren har han arbetat på heltid med samhällskommentar i fack- och dagspress från sin bas i Farsta i södra Stockholm. Han är också barnboksillustratör, utställare och föredragshållare. Vi känner alla igen hans bilder, har skrattat åt dem och visat dem för släkt, vänner och arbetskamrater. Idéerna verkar inte sina, vilket kan bero på att grunden för satiren ökar.

Vår förhoppning är att vi kan bidra till att uppmuntra Robert Nyberg att fortsätta under många år till, eftersom vårt behov av honom är stort.

Liv i Sveriges styrelse genom Stefan Estby
den 28 januari 2015

 

 

 

Välbesökt årsmöte

 Liv i Sveriges årsmöte lockade många att närvara, trots det fina vårvädret. Så var programmet också både varierat och spännande.

Författaren Gunilla Lundgren fick årets Trampcykelpris. Det delades i år ut för 20:e året i rad, som alltid till någon som styrelsen vill uppmärksamma för att hon eller han på ett hedervärt sätt har inspirerat andra att vilja berätta. Någon värdigare att få priset än Gunilla Lundgren hade vi svårt att hitta. Hon är författaren som skriver tillsammans med, inte om, andra och det har hon gjort i fyrtio år, många av böckerna tillsammans med ungdomar i Rinkeby och tillsammans med romer. Hela prismotiveringen läggs inom kort ut på vår hemsida.

Vid mötet berättade Gunilla Lundgren bland annat om hur hon över huvud taget kom att bli författare, hur den ena boken har gett den andra och om de bibliotek med barnböcker som hon har byggt upp i Sydafrika och Etiopien.

Berättade gjorde också Anamarija Todorov, som i fjol debuterade med sin diktbok Brytningen.

Hon visade på ett roligt och pedagogiskt sätt några av de saker hon som blivande författare hade att brottas med innan hon kunde debutera. Hon läste också högt ur sin underfundiga och fina diktsamling.

Under eftermiddagen presenterade dessutom Siv Hågård den senaste boken i Liv i Sveriges bokserie, Alltid någon annan som väntar, en antologi med 35 röster inifrån äldreomsorgen; från äldre själva, från anhöriga och från anställda.

Vid årsmötet omvaldes sittande styrelse och kompletterades med Lotta Pauli och Stefan Estby som ersätter, dels Ingrid Jacobsson och dels Victor Estby.

Till ny föreningsrevisor valdes Jan Holm och han efterträder därmed Ingrid Sillén i den funktionen.

Verksamhetsberättelsen kommer också inom kort att finnas tillgänglig på hemsidan.

Victor Estby, Gunilla Lundgren, Anamaria Todorov, Siv Hågård. Foto: Pelle Olsson.

Nästan klart

Nu fungerar äntligen vår hemsida igen. Det enda som vi ännu inte har kunnat åtgärda är bokbeställningarna. Våra böcker hittar du fortfarande under fliken ”Böcker” här ovan. Men där framgår i de flesta fall inga priser och beställningar kan inte göras direkt på hemsidan utan måste ännu en tid ske direkt till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Välbesökt boksläpp


Eva Lagerhem läser ur boken. Seminariet/boksläppet var väldigt välbesökt. Foto: Anna Richter

I måndags, den 10 mars, släpptes så äntligen antologin Alltid någon annan som väntar, i ABF-huset i Stockholm. Över hundra personer hade hörsammat inbjudan till det kombinerade boksläppet/seminariet. Bland dem fanns många av bokens författare, en del långväga ifrån. I fokus stod naturligtvis antologin, den 133:e i Liv i Sveriges bokserie och med 35 röster inifrån äldreomsorgen; berättelser från äldre själva, från anhöriga och från anställda, alla med egna och aktuella erfarenheter. Vi hade burit och rullat dit flera kartonger med böcker, av dem fanns inte en enda kvar när kvällen var slut.

En av de medverkade under kvällen var Britt Johansson från Halmstad som berättade om vad hon var med om när hennes föräldrar blev gamla, vilket hon också skrivit om i boken. Professor Marta Szebehely, som bidrar med ett kapitel i antologin, talade om hur äldreomsorgen mår idag. Barbro Westerholm, riksdagsledamot (Fp) pratade om äldre människors rätt till värdigt bemötande. Bengt Berg, också han riksdagsledamot (V), läste dikter och konstaterade bland annat att en god äldreomsorg är en humanistisk återbäring. Det stora intresset för seminariet tyder på att äldreomsorgen är en alltigenom intressant fråga.
För många.

Till samtalen om den har nu Liv i Sverige bidragit med Alltid någon annan som väntar. Boken kan beställas hos Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och kostar 80 kronor för medlemmar, 100 för övriga. Frakt tillkommer.

Bli Medlem

Ansök om medlemskap i Liv i Sverige!

 

Medlemskap i Liv i Sverige kostar 200 kr/år och ger dig möjlighet att få ditt manus läst av en professionell lektör, fyra nummer av medlemstidningen och rabatt på våra böcker.

Kontakta oss

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 
Skriv till styrelsens medlemmar enligt formeln:
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
obs: inga å, ä, ö
Liv i Sverige, c/o Ingrid Sjökvist
Västra Kanalgatan 23
151 71 Södertälje
070-542 42 07
plusgiro: 334396-9
org. nr. 802010-5139
swish 123 677 3683

Kalender

25 sep 2018
18:30 - 21:00
Berättarkafé, Timmermansgården
30 okt 2018
18:30 - 21:00
Berättarkafé, Timmermansgården
27 nov 2018
18:30 - 21:00
Berättarkafé, Timmermansgården