Tiggare kan ingen vara

250 kr

Kategori:

Beskrivning

Tiggare kan ingen vara: Romska kvinnor i fyra generationer

Gunilla Lundgren och Jeanette Olsson

Dokument Press

Pris: Medlem 240 kr

Övriga 260 kr

Det här är berättelsen om fyra generationers romska kvinnor, varav Jeanette Olsson är den fjärde. Den sträcker sig över tre sekel och tre kontinenter, från Ryssland, Asien och Östeuropa på 1800-talet, till Latinamerika, till Europa, Polen, Italien och genom andra världskriget, för att slutligen komma till Västerås där de är med och bygger folkhemmets välfärd.

Det är en stark bok om starka kvinnor, med korta texter och många bilder.