Åh, så många gånger vi alla har hoppats, längtat och trånat efter det ouppnåeliga. Storvinsten som skulle lösa alla problem, Mötet med stort M som skulle förändra livet, erkännanden, bekräftelse. Många av oss har också hoppat, eller försökt hoppa. Över plintar och bockar i skolgymnastiken, över vattenpölar, svåra uppgifter.

Skriv till oss och berätta om det där hoppet, vilket alltså är temat i vår nästa tävling.

Du får associera precis hur du vill och välja den form du vill ge din text, poesi eller prosa. Det är bara att ta fram penna och papper eller datorn och sätta igång och skriva!

När: Senast den 4 april vill vi ha ditt bidrag.

Hur: Texten får vara max en datorskriven A4-sida lång, eller max 2 700 tecken inklusive blanksteg, 12 p teckenstorlek och 1,5 radavstånd, skriven i Word. Dubbla omfånget om du skriver för hand. Du får inte ange ditt namn i textdokumentet utan måste använda pseudonym.

Vad: Berätta precis vad du vill! Självupplevt eller påhittat.

Vart: Ditt bidrag lägger du som bifogat dokument i ett mejl till stefan.estby@livisverige.org. I ett annat dokument till samma adress avslöjar du vem som döljer sig bakom din pseudonym och var vi kan nå dig. Om du skickar med vanlig post adresserar du till:

Liv i Sverige, c/o Stefan Estby, Katrinebergsbacken 20, 117 61 Stockholm. I samma kuvert bifogar du ett slutet kuvert med information om ditt namn och dina kontaktuppgifter.

Vem: Den här gången vänder vi oss till alla intresserade, även icke medlemmar, som inte blivit publicerade i vinnarsammanhang i vår tidning under det senaste året.

Varför: För att vi så gärna vill läsa vad just du har återsett. Och den här gången också för att bredda ytan på vår vinnarpall. Tre vinnartexter publiceras i nästa tidningsnummer och författarna bakom dem får en bok var som tack för sitt bidrag.

Lycka till!

Juryn