Verksamhetsberättelse för år 2020

Styrelsen bestod under 2020 av Stefan Esbty, Märtha Lilja, Holger Nilén, Pelle Olsson (ständig sekreterare), Christian Richette, Ingrid Sjökvist (ordförande) och Gunilla Larsson (kassör). 79 nya medlemmar kunde vi hälsa välkomna under året och vid årsskfitet var vi...

Årsmöte 2020

Protokoll från Liv i Sveriges årsmöte lördag 14 mars 2020 Plats: Timmermansgården, Timmermansgatan 46-48, Stockholm Närvarande:  19 varav 16 medlemmar, samt 2 hörseltolkar: Ingrid Sjökvist, Ingvar Persson, Christian Richette, Stefan Estby, Holger Nilén, Märtha...

Verksamhetsplan

Liv i Sveriges verksamhetsplan för år 2020  Under innevarande år ska vi: * Ta emot minst lika många manus som under 2019 för lektörsläsning. Vi vet att minst två nya Liv i Sverigeböcker kommer ut och vi är säkra på att kunna godkänna fler för publicering. *...