Protokoll från Liv i Sveriges årsmöte lördag 18 mars 2017

Plats: Timmermansgården, Timmermansgatan 46-48, Stockholm Närvarande: 29, varav 25 medlemmar Se bifogad lista. §1 a) Ingrid Sjökvist öppnade mötet. b) Siv Hågård valdes till mötesordförande. § 2. Pelle Olsson valdes till mötessekreterare. § 3. Bertil Edin och Kenneth...

Verksamhetsberättelse 2018

Styrelsen bestod under 2018 av Stefan Estby, Märtha Lilja, Holger Nilén, Pelle Olsson (ständig sekreterare), Christian Richette, Ingrid Sjökvist (ordförande) och Lillemor Wisén (kassör). När året gått till ända kunde vi notera 737 medlemmar, varav 78 nytillkomna. Med...

Verksamhetsberättelse 2017

Styrelsen bestod under 2017 av Stefan Estby, Märtha Lilja, Holger Nilén, Pelle Olsson (ständig sekreterare), Christian Richette, Ingrid Sjökvist (ordförande) och Lillemor Wisén (kassör). När året gått till ända kunde vi notera 703 medlemmar, varav 96 nytillkomna. Med...

Verksamhetsberättelse 2016

Styrelsen bestod under 2016 av Stefan Estby, Märtha Lilja, Holger Nilén, Pelle Olsson (ständig sekreterare), Christian Richette, Ingrid Sjökvist (ordförande) och Lillemor Wisén (kassör). Under året, den 12 april, avled föreningens initiativtagare och förste ordförande...

Verksamhetsberättelse 2015

Liv i Sveriges årsmöte 2016 hölls den 19 mars på Timmermansgården i Stockholm. Ordförande Ingrid Sjökvist konstaterade i verksamhetsberättelsen att föreningen haft ytterligare ett mycket aktivt år. Verksamhetsber2015Ladda ner

Verksamhetsberättelse 2014

Liv i Sveriges årsmöte 2015 hölls den 15 mars på Timmermansgården i Stockholm. Ordförande Ingrid Sjökvist konstaterade i verksamhetsberättelsen att föreningen haft ytterligare ett mycket aktivt år. VerksamhetNy2014Ladda ner