Verksamhetsberättelse 2013

Liv i Sveriges årsmöte 2014 hölls den 15 mars på Timmermansgården i Stockholm. Ordförande Ingrid Sjökvist konstaterade i verksamhetsberättelsen att föreningen har haft ett mycket aktivt år. VerksamhetsberättelseLadda ner

Verksamhetsberättelse 2012

2012 fyllde föreningen 30 år och det firade vi dels med att i april bjuda våra medlemmar på ett födelsekalas med ett digert program och dels med en jubileumsbok med exakt 30 smakprov ur våra antologier och tidningar. Vid årsskiftet kunde vi räkna 896 medlemmar, varav...

Verksamhetsberättelse 2011

2011 har varit ett mycket aktivt år för Liv i Sverige, och vi har fortsatt både värna och utveckla föreningen. Vi kan notera ett stadigt ökande intresse för vår förening. Under året fick vi 124 nya medlemmar. Drygt hälften av dem hade hittat oss via vår moderniserade...

Verksamhetsberättelse 2010

När Göran Palm vid årsmötet i mars fjol avgick som ordförande och ersattes av Ingrid Sjökvist var det första gången i föreningens historia som ett ordförandebyte genomfördes. Det är kanske det mest genomgripande som har skett under det gångna året. Men inte det enda....

Verksamhetsberättelse 2009

Redan i februari fattade styrelsen ett viktigt principbeslut. Liv i Sverige ska inte bedriva förlagsverksamhet, exempelvis av egeninitierade textantologier. Dels får ideella föreningar inte bedriva kommersiell verksamhet i mer än PR-betonad skala, dels har...

Verksamhetsberättelse för 2008

Föreningen har överlevt ännu ett år med hälsan i behåll, låt vara att utgifterna periodvis har överskridit inkomsterna. Kulturrådets prutning av Liv i Sveriges årliga verksamhetsbidrag har bara delvis kunnat kompenseras av ökande medlemsavgifter och förbättrad...