Verksamhetsplan

Liv i Sveriges verksamhetsplan för år 2020  Under innevarande år ska vi: * Ta emot minst lika många manus som under 2019 för lektörsläsning. Vi vet att minst två nya Liv i Sverigeböcker kommer ut och vi är säkra på att kunna godkänna fler för publicering. *...