Trampcykelpriset

Föreningen Liv i Sveriges hederspris till de kulturens trampcyklister som ständigt, långt från allfarvägarna, spårar upp människor som har mycket att berätta om sitt liv, sin hemtrakt, om sina drömmar.

Priset delas ut en gång om året i samband med föreningens årsmöte i mars/april. I samband med prisutdelningen är det brukligt att pristagaren berättar för årsmötet om sin verksamhet.

2012

Rose-Marie Lindfors, Skellefteå Liv i Sveriges hederspris Trampcykeln, det 18:e i ordningen, går i år till dramapedagogen Rose-Marie Lindfors. Hon får Trampcykelplaketten för sitt arbete att inspirera andra att berätta, både lokalt, nationellt och internationell. Vi...

2011

Kurt-Göran Öberg, Själevad Liv i Sveriges hederspris år 2011 går till Kurt-Göran Öberg i Själevad, utanförÖrnsköldsvik. Han får priset för sin förmåga att på skilda sätt skapa utrymme förmänniskor att komma till tals och för sitt engagemang för Liv i Sverige. Många av...

2010

Charlotte Pauli, Stockholm Förebilden för Liv i Sveriges hederspris var en folkbildare i Norberg som under många år dagligen spände fast bandspelaren på cykeln och begav sig hem till varenda Norbergsbo som han ännu inte lockat att berätta "om sitt liv, om sin...

2009

Bernt-Olov Andersson, Sandviken Liv i Sveriges hederspris, som nu delas ut för 15:e gången, går i år till arbetarförfattaren Bernt-Olov Andersson. Han belönas inte i första hand för sitt mångsidiga och långa författarskap. För detta har han redan fått en rad...

2008

Jenny Eklund, Umeå Årets Trampcykelplakett, den 14:e i ordningen, går till journalisten Jenny Eklund. Hon får priset för sina kreativa idéer att inspirera äldre personer att dokumentera sina liv, för sina insatser som radiojournalist där hon lyft fram livsberättelser...

2007

Göran Lundin, Skellefteå Liv i Sveriges hederpris för år 2007 tilldelas den västerbottniske författaren och bokutgivaren Göran Lundin, född 1950. Vad vi i första hand vill premiera är Görans mångåriga arbete som drivande kraft i det författarkooperativa bokförlaget...

2006

Monika Moberg, Sventorp Det finns kulturkämpar runt om i Sverige, människor för vilka det är lika självklart som viktigt att för sin omvärld peka ut de livsvärden som de inte själva kan leva utan. De flesta av dessa kulturens trampcyklister brukar vara okända utanför...

2005

Bertil Söderström, Söderköping Det finns livaktiga skrivargrupper lite varstans i Sverige, men det är något särskilt med den krets i Söderköping som numera heter Lokala poeters sällskap. I den kretsen finns påfallande många skrivbegåvade människor i skilda åldrar, och...

2004

Per Gustavsson Den muntliga berättarrörelsen här i Sverige är otänkbar utan Per Gustavsson. I tjugo år har han varit en drivande kraft, inte bara som berättare för barn och vuxna i alla tänkbara sociala miljöer utan också som arrangör av stora nordiska...

2003

Radioprogrammet Karlavagnen i P4 Föreningen Liv i Sverige utdelar årligen sin hedersplakett Trampcykeln till någon eller några av de "kulturens trampcyklister som ständigt, långt från allfarvägarna, spårar upp medmänniskor som har mycket att berätta om sitt liv, om...