Liv i Sveriges årsmöte hölls den 17 mars 2018 på Timmermansgården i Stockholm.

Siv Hågård skötte klubban och Ingrid Sjökvist valdes om som ordförande.