Årsmötesprotokollet den 18 mars 2023

Protokoll vid Liv i Sveriges årsmöte 18 mars 2023 kl 13-14 Plats: Timmermansgården Deltagare: Ingrid Sjökvist, Pelle Olsson, Christian Richette, Stefan Estby, Märtha Lilja, Holger Nilén, Gunilla Sternelius, Arne Persson, Lillemor Wisén, Aino Ekengren, Gunnel Ottenby,...

Verksamhetsberättelsen för år 2022

Liv i Sveriges verksamhetsberättelse för år 2022 Styrelsen bestod under 2022 av Stefan Estby, Märtha Lilja, Holger Nilén, Pelle Olsson (ständig sekreterare), Gunnel Ottenby, Christian Richette, Ingrid Sjökvist (ordförande) och Gunilla Larsson (kassör). Drygt 60 nya...

Revisorns berättelse för år 2022

Internrevisorn för år 2022 berättar En eloge till styrelsen för allt arbete ni lagt ner under året. Konstaterar att ni mer än väl verkat i enlighet med föreningens motto: ”Varje liv är värt att skildra”. Att årsmötet ska bevilja er ansvarsfrihet för er...

Balansräkning 2022

Balansräkning 2022Tillgångar2021-12-312022-12-31 Plusgiro29 22618 595Bank233 230200 453Summa kassa och bank262 456219 048 Kortfristiga fordringar Pågående arbeten6360 ...

Resultaträkning 2022

Resultaträkning 2022    2021-01-012022-01-01 Intäkter2021-12-312022-12-31  Anslag Kulturrådet75 00080 860 Anslag ABF02 400 Anslag övriga34 513171 974 Medlemsavgifter121 75688 898 Gåvor4 0956...

Valberedningens förslag 2023

Valberedningens förslag 2023 Ordförande – ettårsmandat, omvalIngrid SjökvistLedamöter – omval tvåårsmandat till 2025Stefan Estby och Christian RichetteLedamot/kassör – omval ettårsmandatGunilla LarssonLedamöter – valda på tvåårsmandat till 2024Märtha Lilja, Holger...