Styrelsen

Liv i Sveriges styrelse år 2019: Stefan Estby, Märtha Lilja, Gunilla Larsson (kassör), Holger Nilén, Ingrid Sjökvist (ordförande), Pelle Olsson (sekreterare) och Christian Richette.

Kommande evenemang

  1. Kafé på nätet

    16 mars @ 18:30 - 20:30
  2. Kallelse till årsmötet 2021

    20 mars @ 13:00 - 17:00