Styrelsen

Liv i Sveriges styrelse år 2019: Stefan Estby, Märtha Lilja, Gunilla Larsson (kassör), Holger Nilén, Ingrid Sjökvist (ordförande), Pelle Olsson (sekreterare) och Christian Richette.

Kommande evenemang

  1. Berättarkafé på Zoom i maj

    18 maj @ 18:30 - 20:30