Styrelsen

Liv i Sveriges styrelse år 2019: Stefan Estby, Märtha Lilja, Gunilla Larsson (kassör), Holger Nilén, Ingrid Sjökvist (ordförande), Pelle Olsson (sekreterare) och Christian Richette.

Stefan Estby. Lektör för Liv i Sverige. Styrelseledamot. Intresserad av att ta del av och berätta om människors liv. Före detta gymnasielärare i svenska och filosofi. Med i Berättarnätet Öst. Har via riksdagens redigeringskurs granskat riksdagstexter.

Christian Richette. Lektör för Liv i Sverige. Styrelseledamot. Etnolog och kulturhistoriker, undervisat vid Stockholm universitet och Södertörns högskola. Arbetat med insamlingar och förvärv till Nordiska museets arkiv och föremålssamlingar med inriktning mot levnadsberättelser och muntlig historia.

Pelle Olsson, Sekreterare och lektör för Liv i Sverige. Styrelsemedlem sedan 1994. Författare, muntlig berättare och före detta sjuksköterska.. Skriver ständigt nya böcker. Brinner särskilt mycket för berättarkaféer.

Märtha Lilja. Lektör för Liv i Sverige och styrelseledamot sedan 2016. Skriver självbiografiskt för egen del, för barn och barnbarn.. Cirkelledare i skriv-ditt-liv-cirklar. Tidigare folkhögskollärare med inriktning på språk, litteratur och skrivande. Fil mag i engelska, franska och litteraturvetenskap

Holger Nilén. Lektör för Liv i Sverige, ansvarar för hemsidan, skriver artiklar för Liv i Sveriges tidning. Styrelseledamot sedan 2016. Nu lärare i Skriv-ditt-liv och Skriv-roman-och novell på Senioruniversitetet. Frilansjournalist. Skriver självbiografiskt som självterapi. Tidigare journalist på SR, SvD och Amnesty Press, folkhögskollärare och lärare på JMK och Södertörns högskola.

Ingrid Sjökvist. Ordförande i Liv i Sverige sedan 2010, i styrelsen sedan 1997. Lektör och ansvarig utgivare för Liv i Sveriges tidning, projektledare för antologier. Författare med en handfull utgivna titlar. Skrivarkursledare sedan snart 40 år. Frilansjournalist. Initierade och drev Södertäljes nättidning Kulturdelen.nu i många år.

Gunnel Ottenby. Lektör och styrelseledamot sedan 2022. Lärare i poesi, prosa och dramatik på Jakobsbergs folkhögskolas författarskola 1985-2022. Numera frilansande lektör och texthandledare. Leder kurser i skrivande. Utbildad gymnasielärare i svenska, historia, engelska och svenska för invandrare och har 90 poäng i litteraturvetenskap.

Gunilla Larsson. Kassör i Liv i Sverige sedan 2019. Tidigare ekonomichef på flera bokförlag. Utbildning: 9-årig grundskola.