Styrelsen

Liv i Sveriges styrelse år 2019: Stefan Estby, Märtha Lilja, Gunilla Larsson (kassör), Holger Nilén, Ingrid Sjökvist (ordförande), Pelle Olsson (sekreterare) och Christian Richette.

Kommande evenemang

  1. Berättarkafé

    27 september @ 18:30 - 21:00
  2. Berättarkafé

    25 oktober @ 18:30 - 21:00
  3. Berättarkafé

    29 november @ 18:30 - 21:00