Föreningens historia

Liv i Sveriges historia i 10 punkter

  • Föreningen Liv i Sverige bildades 1982. Vi är en ideell förening utan kommersiell inriktning, och utan eget förlag. Under mottot ”Varje liv är värt att skildra!” främjar vi på olika sätt det självbiografiska berättandet. I både tal och skrift.
  • Initiativtagare var författaren Göran Palm. Han blev föreningens förste ordförande, en roll han hade kvar till årsmötet i mars 2010.
  • Vi läser insända manus, ger skrivråd och i förekommande fall rekommenderar vi publicering hos olika förlag. På så sätt har vi hittills medverkat till att över 120 böcker har kommit ut på marknaden. En del av dem är antologier.
  • Vi har anordnat berättarkaféer ända sedan 1985 i Stockholm och på en rad andra orter. Stamtillhållet i Stockholm är numera Timmermansgården på söder.
  • Vi har en medlemstidning, där kortare självbiografiska berättelser, dikter och betraktelser får plats. Första numret kom ut redan 1988. Numera heter tidningen Liv i Sverige.
  • Vi delar varje år (sedan 1995) ut en hedersplakett ”Trampcykeln”. Den föräras en person som under året på ett bra sätt har hjälpt till att främja berättandet i landet.
  • Vår medlemskara har vuxit från de första fyrtio entusiasterna till bortemot 900 i hela landet. En del av dem är bibliotek, folkhögskolor och organisationer.
  • Vi har lokalombud i princip i alla län.
  • Vi har hittills varje år tacksamt tagit emot verksamhetsbidrag från Kulturrådet. Resten av vår omsättning står medlemsavgifterna för. Våra olika projekt finansieras med hjälp av bidrag från olika institutioner och organisationer.
  • Föreningen har inga, och har aldrig haft några, anställda.

En utförligare version av Liv i Sveriges historia finns här (pdf).Liv i Sverige, januari 2011
Ingrid Sjökvist, ordförande