Skicka in manus

Medlemmar i föreningen erbjuds kostnadsfri lektörsläsning av insända manus. Våra lektörer är yrkesverksamma skribenter av olika slag och har mångårig erfarenhet av manusläsning i olika sammanhang och former.

Två lektörsläsningar av ett manus ingår i medlemsavgiften, om det är självbiografisk, annars bara en. Från och med den tredje läsningen av självbiografiska manus är vi tvungna att ta ut en mindre avgift. Vi läser varje manus ingående och ger skriftliga, konkreta och konstruktiva synpunkter med ambition att hjälpa manusförfattaren vidare.

Liv i Sverige har inget eget bokförlag, men antar vi ett manus som Liv i Sverige-manus kan vi tipsa författaren om flera förlag som vi har samarbetat med tidigare.

Mejla texten till oss och då i Word. Eller skicka med vanlig post och bifoga då returporto. Vi tar inte emot texter på usb-minnen och heller inte berättelser inlästa på band. Om du skickar på papper, stoppa då inte ett oersättligt originalmanus i kuvertet. För att kunna göra en ordentlig bedömning är det en fördel om vi får in kompletta manus. Skicka aldrig originalet, utan en kopia av ditt manus.

 

Pappersmanuset ska vara skrivet med radavstånd 1,5, teckenstorlek 12 och breda marginaler. Det underlättar läsningen. Undvik också att sätta in ditt manus i pärmar eller stora mappar, de är otympliga att hantera och fördyrar portot. Vi strävar efter att ge besked efter en eller två månader, men under semestertider kan det ta längre tid. Du kan sedan diskutera svaret direkt med lektören.

Hundrasjuttio Liv i Sverige-böcker har vi hittills (2023) hjälpt ut på bokmarknaden.

Manus som vi antar som Liv i Sverige-manus ska ha självbiografisk eller biografisk inriktning och utspela sig, åtminstone till största delen, i Sverige.

Skicka ditt manus till:
Föreningen Liv i Sverige
c/o Ingrid Sjökvist
Karlbergastigen 10
151 56 Södertälje

info@livisverige.org