Bli medlem!

Medlem blir du genom att sätta in årsavgiften, 250 kr, från 2021, på föreningens plusgironummer: 33 43 96-9.

När den har registrerats får du ett välkomstbrev med posten.

Medlemsansökan

3 + 15 =