Projekt

Liv i Sverige ger regelbundet ut antologier i olika ämnen och i samarbete med olika bokförlag. Håll utkik här, kanske hittar du något projekt där du kan bidra med din text.

Efter antologin ”Vi gör vad vi kan” som hade sin release i mitten av januari har vi nu startat ett nytt antologiprojekt. Det kallar vi ”Biografminnen”. Utgångspunkten är det växande filmutbudet hemma i TV-soffan och att det i flera kommuner inte finns en enda biograf.

Biografminnen

Den gamla ”hederliga” biografen, den där man upplever en film tillsammans med andra biobesökare, den är det många som har starka minnen av. Innan den epoken förändras ännu mer vill vi samla röster från biografen i en bok. Vi tror att en sådan skulle kunna locka många läsare och hjälpa till att sätta avtryck när vi ska försöka förstå vår samtid. Vi kommer som vanligt när det gäller våra antologier att samverka med forskare. Vem eller vilka det blir har vi dock inte bestämt ännu.

Just nu söker vi ekonomiska bidrag för att kunna genomföra projektet. När det är i hamn går vi ut med ett skrivupprop. Förhoppningen är att Biografminnen ska kunna komma ut före julen 2019.

Egna hem

Egnahemsbyggandet var en folkrörelse i stora delar av landet. Tänkt som en möjlighet för skötsamma arbetare att få en ny och modern bostad. Med hjälp av förmånliga lån och eget arbete. Ivar Lo Johansson berättar i sina böcker om föräldrarnas egnahemsbygge från början av 1900-talet. Men det fanns egnahemsbyggen även tidigare. Enligt personal på Småa, tidigare Småstugebyrån, försvann konceptet när Småa blev en ordinär byggfirma. När jag gjort efterfrågningar på Stadsbiblioteket har det visat sig att det inte finns några böcker av det slag vi vill skapa. Inte en enda samling med berättelser av och med egnahemsbyggare eller egnahemsboende. Visst skymtar egnahem förbi i vissa romaner och dokumentärer, men på biblioteket finns bara statistik och ritningar. Här fattas något. Detta tomrum skulle vi i Liv i Sverige vilja fylla ut. Det kan säkert bli intressant läsning, inte bara för boende i egnahemshus. Svårigheten kunde vara att nå ut och få in texter men tidningen Villaägaren som når ut till de flesta villhushåll har efter kontakt visat stort intresse för detta projekt eftersom man i varje nummer har en avdelning med korta texter och bilder som handlar om villaägandets historia.

Gamla och nya yrken:
Vi drack vårt kaffe på toaletten

… och 24 andra berättelser från hundra års
arbetsliv med bleckslagare, hemsystrar, spritkassörskor och andra försvunna
yrken – liksom från nya arbeten med drönare, pärlplattor och datorspel.

Så lång är titeln på vår nästa antologi, nu under arbete. I den berättar människor om sina jobb, sådana som inte finns längre. Och om sådana som inte fanns för låt oss säga trettio, fyrtio år sedan.

Insamlingen har pågått en tid och boken
börjar ta form. I ett avslutande kapitel ska Maths Isacson, professor emeritus
i ekonomisk historia vid Uppsala universitet, tillföra sina kunskaper om hur
yrkeslivet förändras och varför.

Projektet ägs av Arbetets museum i Norrköping och projektledare är Andreas Nilsson. Liv i Sverige är med i arbetsgruppen och vi håller för närvarande på att redigera de texter som ska ingå i boken. Bokrelease planeras nån gång i maj 2019 i Norrköping.