Trampcykelpriset

Föreningen Liv i Sveriges hederspris till de kulturens trampcyklister som ständigt, långt från allfarvägarna, spårar upp människor som har mycket att berätta om sitt liv, sin hemtrakt, om sina drömmar.

Priset delas ut en gång om året i samband med föreningens årsmöte i mars/april. I samband med prisutdelningen är det brukligt att pristagaren berättar för årsmötet om sin verksamhet.

Trampcykelpriset 2022

Liv i Sveriges styrelse har beslutat att ge 2022 års Trampcykelpris till radiojournalisten och producenten Ola Hemström från Odensjö i Småland. Motiveringen lyder: Ola Hemström uppmärksammas för sitt mångåriga arbete med att lyfta fram också okända människors...

läs mer

Trampcykelpriset 2021

2021 delades inget Trampcykelpris ut. Det berodde på att årsmötet hölls digitalt och vi vill så gärna träffa alla våra Trampcykelvinnare alldeles på riktigt och höra dem berätta om sin gärning.

läs mer

2020

Till vinnare av årets trampcykelpris har Ulla Englsperger i Östersund valts. Styrelsens motivering: Ulla Englsperger har framför allt efter sin egen bokdebut 2016 ivrigt engagerat sig i att sprida den muntliga berättartraditionen och har startat och hållit i flera...

läs mer

2019

Liv i Sveriges Trampcykelpris 2019 till Tom Alandh, Stockholm Tom Alandh har i flera decennier med sin välkända berättarröst och sina bilder bidragit till att sprida kunskap om många människor i vårt land och fått många att öppna sig och berätta om sina liv. Från de...

läs mer

2018

Trampcykelpriset går i år till Ulf Palmenfelt från Visby för sitt kunskapsspridande om muntligt och folkligt berättande och för att han inspirerar andra att berätta sina historier. Ulf Palmenfelt är folklorist och professor emeritus i etnologi vid Uppsala universitet,...

läs mer

2017

Helmi Jönestam, Östergötland Styrelsen för föreningen Liv i Sverige har beslutat att 2017 års Trampcykelpris ska gå till författaren och berättaren Helmi Jönestam från Östergötland Liv i Sveriges styrelse den 26 januari 2017 gm Ingrid Sjökvist,...

läs mer

2016

Bengt af Klintberg, Lidingö Styrelsen för föreningen Liv i Sverige har beslutat att 2016 års Trampcykelpris ska gå till författaren, poeten, dramatikern, folkloristen med mera Bengt af Klintberg. Han får priset främst för hur han har lyckats fånga det folkliga...

läs mer

2015

Robert Nyberg, Stockholm Årets vinnare, Robert Nyberg, är en värdig pristagare eftersom han i ord och bild ständigt berättar om och arbetar för samhällets utsatta, de som inte syns, som ingen lyssnar på. Med sin satir som biter underifrån, med humor, finess och...

läs mer

2014

Gunilla Lundgren, Stockholm Liv i Sveriges hederspris Trampcykeln, det 20:e i ordningen, går i år till författaren Gunilla Lundgren. I mer än fyrtio år har hon arbetat som pedagog och författare i Rinkeby och tagit fram böcker och filmer i samarbete med barn och...

läs mer

2013

Torgny Karnstedt, Båstad Liv i Sveriges hederspris Trampcykeln, det 19:e i ordningen, går i år till författaren, redaktören och föreläsaren Torgny Karnstedt. Han får priset för sitt mångåriga arbete för att få lågavlönade arbetare och pappor att läsa för sina barn,...

läs mer

2012

Rose-Marie Lindfors, Skellefteå Liv i Sveriges hederspris Trampcykeln, det 18:e i ordningen, går i år till dramapedagogen Rose-Marie Lindfors. Hon får Trampcykelplaketten för sitt arbete att inspirera andra att berätta, både lokalt, nationellt och internationell. Vi...

läs mer

2011

Kurt-Göran Öberg, Själevad Liv i Sveriges hederspris år 2011 går till Kurt-Göran Öberg i Själevad, utanförÖrnsköldsvik. Han får priset för sin förmåga att på skilda sätt skapa utrymme förmänniskor att komma till tals och för sitt engagemang för Liv i Sverige. Många av...

läs mer

2010

Charlotte Pauli, Stockholm Förebilden för Liv i Sveriges hederspris var en folkbildare i Norberg som under många år dagligen spände fast bandspelaren på cykeln och begav sig hem till varenda Norbergsbo som han ännu inte lockat att berätta "om sitt liv, om sin...

läs mer

2009

Bernt-Olov Andersson, Sandviken Liv i Sveriges hederspris, som nu delas ut för 15:e gången, går i år till arbetarförfattaren Bernt-Olov Andersson. Han belönas inte i första hand för sitt mångsidiga och långa författarskap. För detta har han redan fått en rad...

läs mer

2008

Jenny Eklund, Umeå Årets Trampcykelplakett, den 14:e i ordningen, går till journalisten Jenny Eklund. Hon får priset för sina kreativa idéer att inspirera äldre personer att dokumentera sina liv, för sina insatser som radiojournalist där hon lyft fram livsberättelser...

läs mer

2007

Göran Lundin, Skellefteå Liv i Sveriges hederpris för år 2007 tilldelas den västerbottniske författaren och bokutgivaren Göran Lundin, född 1950. Vad vi i första hand vill premiera är Görans mångåriga arbete som drivande kraft i det författarkooperativa bokförlaget...

läs mer

2006

Monika Moberg, Sventorp Det finns kulturkämpar runt om i Sverige, människor för vilka det är lika självklart som viktigt att för sin omvärld peka ut de livsvärden som de inte själva kan leva utan. De flesta av dessa kulturens trampcyklister brukar vara okända utanför...

läs mer

2005

Bertil Söderström, Söderköping Det finns livaktiga skrivargrupper lite varstans i Sverige, men det är något särskilt med den krets i Söderköping som numera heter Lokala poeters sällskap. I den kretsen finns påfallande många skrivbegåvade människor i skilda åldrar, och...

läs mer

2004

Per Gustavsson Den muntliga berättarrörelsen här i Sverige är otänkbar utan Per Gustavsson. I tjugo år har han varit en drivande kraft, inte bara som berättare för barn och vuxna i alla tänkbara sociala miljöer utan också som arrangör av stora nordiska...

läs mer

2003

Radioprogrammet Karlavagnen i P4 Föreningen Liv i Sverige utdelar årligen sin hedersplakett Trampcykeln till någon eller några av de "kulturens trampcyklister som ständigt, långt från allfarvägarna, spårar upp medmänniskor som har mycket att berätta om sitt liv, om...

läs mer

2002

Ann-Katrin Tideström Liv i Sveriges trampcykelplakett för år 2002 går till Ann-Katrin Tideström, Luleå, mångårig radioproducent och folkbildare som förblivit Luleå trogen. Det var på 1970-talet som Ann-Katrin på dåvarande TRU, nu heter det Utbildningsradion, lockade...

läs mer

2001

Läsarnas egna sidor Liv i Sveriges årliga hederspris har hittills förbehållits kulturlivets enskilda trampcyklister, men i år har vi valt att premiera något så kollektivt som en särskild avdelning i en populär veckotidning, Läsarnas egna berättelser i Hemmets Journal....

läs mer

2000

Eva Dahlström, Hallsberg Under hela 90-talet har Eva sänt ut sina alltid lika välformulerade skrivupprop till kvinnor, till arbetslösa, till långtidssjuka, till 50-talister, till invandrare, till livsgrubblare och till brevskrivare, upprop som ofta följts av...

läs mer

1999

Yngve Ryd, Jokkmokk Yngve Ryd är född 1952 och brukar pendla mellan Jokkmokk och grannbyn Tårrajaur. Han har alltså mycket lång väg till Stockholm. Men det är också hemma i Lappland som han brukar hitta de intervjuoffer som intresserar honom. Det är gamla jägare och...

läs mer

1998

Karin Stensson, Lund Karin Stensson har i många år samlat medmänniskor i Malmö med omnejd till "berättarverkstäder", där framför allt äldre skåningar samtalar om sina minnen, minnen som sedan skrivs ut och samlas i minneshäften som sprids av Lundabygdens ABF. Men...

läs mer

1997

Erik Ransemar Liv i Sveriges hedersplakett Trampcykeln går i år till en författare och journalist som gjort mer än de flesta för att stimulera "vanliga" människor att uttrycka sig i skrift, karlskronaiten och rönningebon Erik Ransemar. Oavsett om han suttit som...

läs mer

1996

Ulf Ärnström, Stockholm Den till Stockholm utvandrade ångermanlänningen Ulf Ärnström är kanske den av kulturlivets alla trampcyklister som gjort mest för att stimulera människor runt om i Sverige att berätta muntligt. Han har bland annat tagit inititativet till Alla...

läs mer

1995

Britt Söderholm, Sköldinge, Hederspris till Göran Palm Britt Söderholm är en av de kulturens trampcyklister som gjort mest för att stimulera människor att uttrycka sig i skrift här i landet, och detta under flera årtionden, dels i Norrbotten, dels på Åsa...

läs mer