Trampcykelpriset

Föreningen Liv i Sveriges hederspris till de kulturens trampcyklister som ständigt, långt från allfarvägarna, spårar upp människor som har mycket att berätta om sitt liv, sin hemtrakt, om sina drömmar.

Priset delas ut en gång om året i samband med föreningens årsmöte i mars/april. I samband med prisutdelningen är det brukligt att pristagaren berättar för årsmötet om sin verksamhet.

Trampcykelpriset 2022

Liv i Sveriges styrelse har beslutat att ge 2022 års Trampcykelpris till radiojournalisten och producenten Ola Hemström från Odensjö i Småland. Motiveringen lyder: Ola Hemström uppmärksammas för sitt mångåriga arbete med att lyfta fram också okända människors...

Trampcykelpriset 2021

2021 delades inget Trampcykelpris ut. Det berodde på att årsmötet hölls digitalt och vi vill så gärna träffa alla våra Trampcykelvinnare alldeles på riktigt och höra dem berätta om sin gärning.

2020

Till vinnare av årets trampcykelpris har Ulla Englsperger i Östersund valts. Styrelsens motivering: Ulla Englsperger har framför allt efter sin egen bokdebut 2016 ivrigt engagerat sig i att sprida den muntliga berättartraditionen och har startat och hållit i flera...

2019

Liv i Sveriges Trampcykelpris 2019 till Tom Alandh, Stockholm Tom Alandh har i flera decennier med sin välkända berättarröst och sina bilder bidragit till att sprida kunskap om många människor i vårt land och fått många att öppna sig och berätta om sina liv. Från de...

2018

Trampcykelpriset går i år till Ulf Palmenfelt från Visby för sitt kunskapsspridande om muntligt och folkligt berättande och för att han inspirerar andra att berätta sina historier. Ulf Palmenfelt är folklorist och professor emeritus i etnologi vid Uppsala universitet,...

2017

Helmi Jönestam, Östergötland Styrelsen för föreningen Liv i Sverige har beslutat att 2017 års Trampcykelpris ska gå till författaren och berättaren Helmi Jönestam från Östergötland Liv i Sveriges styrelse den 26 januari 2017 gm Ingrid Sjökvist,...

2016

Bengt af Klintberg, Lidingö Styrelsen för föreningen Liv i Sverige har beslutat att 2016 års Trampcykelpris ska gå till författaren, poeten, dramatikern, folkloristen med mera Bengt af Klintberg. Han får priset främst för hur han har lyckats fånga det folkliga...

2015

Robert Nyberg, Stockholm Årets vinnare, Robert Nyberg, är en värdig pristagare eftersom han i ord och bild ständigt berättar om och arbetar för samhällets utsatta, de som inte syns, som ingen lyssnar på. Med sin satir som biter underifrån, med humor, finess och...

2014

Gunilla Lundgren, Stockholm Liv i Sveriges hederspris Trampcykeln, det 20:e i ordningen, går i år till författaren Gunilla Lundgren. I mer än fyrtio år har hon arbetat som pedagog och författare i Rinkeby och tagit fram böcker och filmer i samarbete med barn och...

2013

Torgny Karnstedt, Båstad Liv i Sveriges hederspris Trampcykeln, det 19:e i ordningen, går i år till författaren, redaktören och föreläsaren Torgny Karnstedt. Han får priset för sitt mångåriga arbete för att få lågavlönade arbetare och pappor att läsa för sina barn,...