Vad är en Lis-bok?

Foto: José Figueroa

Liv i Sverige är inget bokförlag. Vi är en ideell förening, vars syfte är att främja självbiografiskt berättande i tal och skrift. Det gör vi bland annat genom att våra lektörer (= styrelsemedlemmar som är författare, skrivarpedagoger, förlagsfolk och journalister) läser insända manus och ger skrivråd. De böcker som kallas Liv i Sverige-böcker är sådana där vi på något sätt medverkat till utgivningen. Vissa villkor ska vara uppfyllda för att boken ska bli godkänd.

För det första ska manuset skickas in för läsning till oss. (Liv i Sverige, c/o Ingrid Sjökvist, Karlbergastigen 10, 151 56 Södertälje eller digitalt via info@livisverige.org) Vi läser alla inkomna manus, men du måste vara medlem. Det blir du enklast genom att betala in årsavgiften 250 kr på pg 33 43 96-9.

För det andra ska vi tycka om manuset, innehållet, språket, strukturen. Det ska självklart vara självbiografiskt och skildra ett (eller flera) liv i Sverige. Om en lektör är odelat positiv till ett manus går det till en andra läsning. Om båda lektörerna är positiva beslutar Liv i Sveriges styrelse att anta manuset som en Liv i Sverige-bok. Lektörerna skriver då ett rekommendationsbrev, ger tips och råd om förlag, eventuella finansieringsmöjligheter och så vidare. Allt jobb med att få boken utgiven får skribenten därefter göra på egen hand. Ytterligare ett godkännande behövs dock. När förlaget eller tryckeriet har gjort ett förslag till utseende vill vi godkänna det innan upplagan trycks. Liv i Sverige-böcker ska vara fina böcker.

För det tredje ska boken innehålla en sida med information om Liv i Sverige, som vanligen trycks sist i boken.

Detta innebär att boken anmäls i vår medlemstidning, den kommer i boklistan på vår hemsida och går således att beställa också via oss.

För det fjärde, och sista, ska boken tryckas i minst två hundra exemplar. De författare som skriver för enbart sina barnbarn med ambitionen att trycka sitt alster i några få exemplar kan inte räkna med att få sitt manus godkänt som Liv i Sverige-bok, hur bra det än är. Däremot läser vi förstås gärna manuset och ger synpunkter. Vem vet? Det som från början var tänkt som en familjeintern historia kanske kan vara högeligen intressant för många fler att få ta del av.

Vi arbetar ibland i olika antologiprojekt med museer, universitet, högskolor och andra organisationer. Då har vi sökt och fått projektpengar för att ordna skrivupprop, seminarier, tryckning av böckerna med mera. Antologier med så vitt skilda teman som barnhemsbarn, äldreomsorgen, lärare och nattarbetare (2016), plus många fler, har tillkommit på detta sätt.

I dag kan privatpersoner relativt enkelt få böcker utgivna med så kallad print on demand-teknik, det vill säga ett tryckeri lagrar boken elektroniskt på en dator, och sedan trycks ett exemplar när man beställer det. Alternativt kan man hitta ett tryckeri som kan trycka en liten upplaga direkt för en överkomlig summa. Flera av våra medlemmar har på detta sätt bekostat sina egna böcker, och ibland har de kontaktat oss i efterhand och velat att deras utgåvor ska bli Liv i Sverige-böcker. Men det går alltså inte, vi ska ha varit med från manus till färdig bok.