Manusläsning

Att skicka in sitt manus till Liv i Sverige kan vara ett bra sätt för den som skriver om sitt (eller någon annans) liv att komma vidare med sin text. Man lånar helt enkelt ut manuset till andra, fräscha ögon, som inte har någon känslomässig bindning till materialet, utan betraktar en text rätt och slätt som en text.

När du postat ditt manus till oss får du ett bekräftelsebrev på att det kommit fram. Vi förutsätter dock att det vi får är en kopia, originalet ska du behålla själv.

Föreningens styrelse, där de flesta av våra lektörer ingår, träffas en gång i månaden och diskuterar då – under tystnadsplikt – alla inkomna manus, från färdiga levnadsskildringar till enstaka kapitel, dikter och berättelser. Ditt manus tas upp som en punkt på det styrelsemöte som följer på att vi har fått in det och ”delas ut” till någon av lektörerna.

Men bara om du är medlem.

Våra lektörer är yrkesskribenter, författare, journalister, förlagsfolk och skrivarkursledare. De har lång erfarenhet och har tillsammans läst tusentals manus. De bedömer bland annat hur texten är upplagd, om språket fungerar och om handlingen fokuserar på det mest intressanta. De registrerar om manuset lyckas fånga läsaren och om innehållet är av allmänt intresse.

Lektören läser din text noga och ingående och med ambition att hjälpa dig vidare. Det brukar ta någon månad. Under julledigheten och semestertid får man räkna med lite längre tid.

Därefter kan du vänta dig ett kuvert från oss i din brevlåda, med ett personligt och fylligt utlåtande med namn och kontaktuppgifter till din lektör. Henne eller honom är du välkommen att kontakta om det är något mer du vill diskutera.

Vi läser alla inkomna manus, men vi engagerar oss inte en andra gång om texten inte är självbiografisk. Samma sak gäller manus från författare som redan har fått en bok antagen som Liv i Sverige-bok.

De flesta böcker vi hjälpt ut på marknaden har i manusform gått fram och tillbaka mellan författare och lektör några varv på det här sättet. Två läsningar av samma manus ingår i medlemsavgiften. Först en och så kanske en till efter att texten bearbetats. För ytterligare läsning tvingas vi ta ut en smärre avgift.

När en lektör är helt och hållet positiv och anser att manuset håller för utgivning, ger vi det ytterligare en läsning, av en annan lektör. Detta för att försäkra oss om manusets kvaliteter. Först när två lektörer är odelat positiva kan vi godkänna manuset som en Liv i Sverige-bok. Vad det innebär kan du läsa om här.

Att ett manus är godkänt som Liv i Sverige-bok innebär inte automatiskt att det blir antaget av ett förlag. Vi är inget förlag, vi har heller inget eget sådant. Däremot kan vi hjälpa till med kontakter till sådana vi samarbetar med. Våra rekommendationsbrev borgar för ett manus kvalitet.

Det händer att vi läser riktigt bra manus utan att se någon utgivningsmöjlighet. Kanske finns det redan flera böcker på just det temat. Kanske är det privat och läsekretsen därför begränsad till familjen (som säkert blir glad). Kanske är manuset för tunt för att kunna bli en bok. Ibland hamnar omfånget dessvärre mittemellan det som krävs för en bok och det som fungerar för att kunna publiceras i vår eller någon annan tidning.

Tillräckligt korta texter, berättelser, dikter eller små betraktelser, tar vi gärna emot till vår tidskrift. Dem är du välkommen att skicka direkt dit. De ska också vara skrivna i föreningens självbiografiska anda.

Läs mer om att skicka in manus till oss på denna sida.

Ingrid Sjökvist, ordförande