Eva Dahlström, Hallsberg

Under hela 90-talet har Eva sänt ut sina alltid lika välformulerade skrivupprop till kvinnor, till arbetslösa, till långtidssjuka, till 50-talister, till invandrare, till livsgrubblare och till brevskrivare, upprop som ofta följts av personliga intervjuer och som resulterat i en imponerande rad av textantologier. Tillsammans berättar dessa böcker mer om det dagliga livet i Sverige än de flesta samtidsromaner.

Ofta har Eva samarbetat med Folkrörelsernas arkiv i Örebro, liksom med En Bok för Alla och Liv i Sverige, men i regel kläcker hon sina bokidéer själv, och när hon har kläckt dem räds hon aldrig de väldiga högar av insända livsberättelser som skrivuppropen brukar leda till. Enbart till antologin ”Kära brevvän” fick hon tio tusen mer eller mindre svårlästa brev att välja på. Ensam!

Andra boktitlar är ”Töser och tanter”, ”Kicken”, ”Friskskrivning”, ”Livsbilder” och ”Doris, Snoddas och alla vi andra”. Vad man slås av i dessa Eva Dahlströms gräsrotsantologier är inte bara hur många särpräglade doldisar som där har fått säte och stämma utan också hur fantasifullt redigerade och känsligt illustrerade böckerna är.