Ann-Katrin Tideström

Liv i Sveriges trampcykelplakett för år 2002 går till Ann-Katrin Tideström, Luleå, mångårig radioproducent och folkbildare som förblivit Luleå trogen.

Det var på 1970-talet som Ann-Katrin på dåvarande TRU, nu heter det Utbildningsradion, lockade tusentals norrbottningar att sända in sina minnen och foton på temat ”Bygd i förvandling”, ett tidigt försök att skriva folkets historia med folket självt som historiker. Det rika materialet räckte inte bara till åtskilliga intervjuprogram i radio utan också till en serie antologier på temat ”Norrbotten berättar”, utgivna på Länsbildningsförbundets eget bokförlag och med Ann-Katrin som en av redaktörerna. Länge var denna pionjärverksamhet rätt okänd söder om Luleå, men Sven Lindqvist fick här inspiration till sin Gräv där du står-rörelse, och när professor Lars Furuland i Uppsala härom året såg tillbaka på trettio år av amatörskrivande runt om i Sverige utnämnde han just ”Norrbotten berättar 1” till skrivarrörelsens kanske starkaste verk.

Men stockholmskan Ann-Katrin Tideström har hunnit med mycket mer under sin självvalda utlokalisering till Norrbotten, den som nu har varat i trettio år. Efter hundratals förfrågningar från skrivlystna berättare tog hon intiativet till boken ”Skrivarkurs för Norrbotten”, och på Bildningsförbundet satt hon i juryn för en radionovelltävling som bland annat lockade en då okänd norrbottning vid namn Mikael Niemi att debutera som författare.

Det projekt hon nu i efterhand nämner med särskild glädje är programserien ”Kvinnoliv” på Utbildningsradion, där många kvinnor som dittills tigit i församlingen fick tala fritt ur hjärtat utan att bli avbrutna.

– Att ge folk en tro på att deras språk duger, det har varit det viktigaste i mitt jobb och kanske det jag kommer att sakna mest, sa Ann-Katrin själv om sitt arbete när hon just avgått som radioproducent. I radions barndom, innan snuttifieringen slog igenom, fanns det intervjuare som ägnade okända svenskar halvtimmeslånga porträttprogram. Lars Madsén var en, Olof Forsén en annan. Det är inte många av dagens radioproducenter som arbetar i denna självförglömmande tradition. Antingen får de inte programtid nog eller också är de inte lika vana vid att lyssna som vid att själva hålla låda. Lyssnaren Ann-Katrin Tideström är ett glädjande undantag, och det är därför vi i Liv i Sverige vill hedra henne.

Styrelsen genom sin ordförande Göran Palm