Monika Moberg, Sventorp

Det finns kulturkämpar runt om i Sverige, människor för vilka det är lika självklart som viktigt att för sin omvärld peka ut de livsvärden som de inte själva kan leva utan. De flesta av dessa kulturens trampcyklister brukar vara okända utanför sin hemtrakt, men tack vare Liv i Sveriges medlemmar och lokalombud landet runt får styrelsen lyckligtvis fortlöpande tips om lämpliga priskandidater. Sällan har dock rekommendationerna varit så entusiastiska som när de drivande krafterna i skrivarklubben Pennan i Skaraborg talat sig varma för Monika Moberg i Sventorp.

Litteraturintresserade kvinnor som är med i en lokal läsecirkel och årligen besöker bokmässan i Göteborg är det lyckligtvis gott om, i synnerhet i pensionärernas krets. Men yrkesverksamma kvinnor som därutöver håller litterära föredrag, redigerar antologier och verkar som läsfrämjande journalister i lokalpressen är betydligt färre. Och de yrkesverksamma kvinnor som dessutom arrangerar konst- och fotoutställningar, ordnar skrivarkurser, föder fyra barn, driver ett tryckeri för egna och andras texter och inbjuder till poesi- och prosakvällar i sitt eget hem, de kvinnorna är så få att de sannolikt bara är en: Monika Moberg. Till Östergården i Sventorp söker sig hugade skribenter, inbjudna konstnärer och muntliga berättare från hela Skaraborg. ”Jag vågar inte annonsera, vi skulle inte få plats”, sa hon en gång till lokalpressen.

Om skrivandets mödor har Monika bland annat sagt så här: ”Det vanligaste skrivfelet vi alla gör, det är att vi tror att det räcker med att skriva en text en gång, sedan är det bra. Så fel. Det gäller verkligen att jobba med det man skrivit. Det kan vara känsligt för en del. Kritik är svårt men viktigt.” Som litteraturfrämjare är Monika Moberg samtidigt klar över att läsande och skrivande hänger ihop och stimulerar varandra. För henne är det lika naturligt att tala sig varm för erkända författare som Ann Tyler som att locka vanliga läsare att uttrycka sig i skrift eller att våga berätta inför publik. Monika Moberg är kort sagt en hederspristagare i Liv i Sveriges anda, och det känns särskilt lämpligt att få kungöra detta just i år, när ett av hennes främsta skötebarn, Skrivarklubben Pennan, fyller 25 år.

Liv i Sveriges styrelse genom Göran Palm