Göran Lundin, Skellefteå

Liv i Sveriges hederpris för år 2007 tilldelas den västerbottniske författaren och bokutgivaren Göran Lundin, född 1950. Vad vi i första hand vill premiera är Görans mångåriga arbete som drivande kraft i det författarkooperativa bokförlaget Ord & visor i Skellefteå. Men vi tänker också på den del av hans eget författarskap som lyfter fram norrländska vardagserfarenheter som sällan är omnämnda söderöver. ”Förbanna inte mörkret”, ”Busschauffören som försvann” och ”Guldmakarens hemlighet” heter tre av dessa böcker. Den sistnämnda handlar om guld- och silverstölderna på Rönnskärsverken vid 1980-talets början.

Göran Lundin har ett förflutet som journalist, bland annat som redaktionssekreterare på tidskriften Clarté i Stockholm, när vänstern var som mest hoppfull. Men det var romaner han ville skriva, inte artiklar, och därför fattade han två ovanliga beslut som han sen dess har förblivit trogen. Dels flyttade han tillbaka till Skellefteå, där skrivmiljön var lugnare än i Stockholm, dels utbildade han sig till bussförare, så att han slapp brödskriva för att finansiera sina romaner. Arbetskombinationen fungerade bra fram till 90-talets början, då föreningen Ordfront, där Göran var aktiv medlem, genomgick en första ekonomisk kris och tvingades tacka nej till flera av förlagets författare. Då låg det nära till hands att deppa ihop eller att lämna litteraturvärlden, men två av författarna, båda med samma vackra förnamn, Göran Lundin och Göran Burén, grundade i stället ett eget bokförlag hemma i Västerbotten. Den tändande gnistan blev mötet med en boktryckare i S:t Petersburg, som Ord & visors förlag sen dess har samarbetat med.

På detta ovanliga bokförlag är författarna sina egna marknadsförare. De får själva betala första upplagan i förväg, men i gengäld får de behålla hela överskottet när de lyckas sälja mer än halva upplagan. Ett färskt exempel på hur bra det kan gå är en lapptillsyningsmans självbiografi, som nyligen kom i en andra upplaga, ett av flera samarbetsprojekt mellan Liv i Sverige och Ord & visor.

Sverige vimlar av författare som huvudsakligen intresserar sig för sitt eget skrivande, men det är sällsynt med författare som ägnar mera tid och engagemang åt andras skrivande. Göran Lundin är i hög grad en sådan författare, en hel nordsvensk skrivarskola i miniatyr. Därför är det en glädje att tillerkänna honom Liv i Sveriges hederspris.

Liv i Sveriges styrelse genom Göran Palm