Föreningen har överlevt ännu ett år med hälsan i behåll, låt vara att utgifterna periodvis har överskridit inkomsterna. Kulturrådets prutning av Liv i Sveriges årliga verksamhetsbidrag har bara delvis kunnat kompenseras av ökande medlemsavgifter och förbättrad bokförsäljning, men detta dystra faktum har på intet sett nedsatt arbetslusten inom föreningen.

Styrelsen har sammanträtt vid tio välbesökta tillfällen, varvid 147 manusärenden, 46 projektärenden och ett stort antal samarbetsfrågor har tagits upp till diskussion. Vid årsmötet den 29 mars tilldelades radiojournalisten och skrivfrämjaren Jenny Eklund i Umeå Liv i Sveriges hederspris, Trampcykelplaketten.

Under året har tre nya Liv i Sverige-böcker sett dagens ljus. Gunnar Lundqvists skildring av hur en frälsningsofficer sadlar om till präst i boken ”Bränn broarna!” har följtsav Göran Palms och Elisabet Peterzéns lathund för levnadsskildrare, ”Varje liv är värt att skildra”, liksom av den uppmärksammade barnhemsantologin ”Det är ju inte jag som gjort fel”, redigerad av Ingrid Sjökvist. Liv i Sverige har fortsatt svårt att intressera seriösa bokförlag för självbiografier som våra lektörer uppskattat, varför flera av Liv i Sveriges medlemmar har valt att utge sina levnadsskildringar på egen hand.

Liv i Sveriges inarbetade berättarkaféer har vunnit en större publik genom flytten från Skeppsholmen till Timmermansgården på Söder. Samtidigt har Pelle Olsson hjälpt Folkkulturcentrum att ordna egna berättarkaféer i Hjorthagen, medan vår medlem Kerttu Jokela dragit i gång en serie berättarkaféer på finska. Utanför Stockholm har bland annat Härnösand, Karlstad, Ljungby, Ljungdalen, Nynäshamn, Rättvik, Sköldinge och Sundbyberg gästats av Liv i Sveriges kringkuskande berättarkafévärdar. Några av dessa orter har också nåtts av Liv i Sveriges skrivarkursledare.

Under året har Ingrid Jacobsson sett till att fyra nr av vårt medlemsblad har kommit ut, samtidigt som Jörgen Hassler har skött vår hemsida på nätet. Under hösten avgick Jörgen i förtid som styrelseledamot men kvarstod året ut som it-ansvarig.

Stockholm i februari 2009
Liv i Sveriges styrelse genom Göran Palm