Redan i februari fattade styrelsen ett viktigt principbeslut. Liv i Sverige ska inte bedriva förlagsverksamhet, exempelvis av egeninitierade textantologier. Dels får ideella föreningar inte bedriva kommersiell verksamhet i mer än PR-betonad skala, dels har lagerhållning och distribution visat sig sluka för mycket tid från vår ordinarie verksamhet. Endast de två pockethäften om berättarkaféer och självbiografiskt skrivande, som redan har getts ut, kommer fortsättningsvis att hållas i lager. De skrivprojekt som under året resulterat i tryckta antologier är ”Man kan bli galen för mindre” (i samarbete med RSMH) och ”Det ger mig så mycket – 28 röster om ideellt arbete” (Liv i Sverige). Båda antologierna har föranlett uppskattade seminarier på ABF respektive Ersta högskola i Stockholm. Men även två individuella levnadsskildringar har getts ut under året: Arne Jernelövs ”Tegvägen 3, Älvsjö” (MBM förlag) och Bengt O Björklunds ”Jag missade Woodstock” (Podium). Båda böckerna stod i centrum för en välbesökt medlemsträff (72 personer) på Timmermansgården 10/11. Styrelsen har under året sammanträtt tio gånger och därvid nämnt eller diskuterat sammanlagt 231 insända manuskript. Antalet är i sig imponerande, men i de flesta fallen är det fråga om nya versioner av redan kända manuskript eller om redan godkända manuskript som haft svårt att finna förläggare. Under året har som vanligt fyra nummer av medlemstidskriften Liv i Sverige utgivits. Vid årsmötet 28/3 på Timmermansgården erhöll Bernt-Olov Andersson, Sandviken, föreningens hederspris, Trampcykelplaketten. Samtidigt omvaldes den sittande styrelsen. Så här långt gör vår verksamhet ett Stockholmscentrerat intryck, men årets skrivarkurser och berättarkaféer uppvisar en helt annan geografisk bredd, precis som det skrivprojekt som inför 2010 ägnas samer i Västerbottens län. Utöver sommarkurserna på Åsa folkhögskola i Sörmland har Pelle Olsson med flera styrelseledamöter haft skrivarkurser i bl a Göteborg, Katrineholm, Kramfors, Ljungdalen och Sundsvall samt berättarprogram i bl a Ljungby, Mora, Sollefteå, Sollerön, Sundsvall, Sättraby och Årsta. Utöver månatliga berättarkaféer på Timmermansgården kan också ett ”berättarslam” på finska nämnas. Även i år har vi fått ungefär lika många nya medlemmar som vi mist av de gamla. Bland dem som avlidit under året återfinns Monica Boethius, May Engvall, Carl-Eric af Geijerstam och Nicke Sjödin. Det totala medlemsantalet sjunker lyckligtvis inte. Trots ännu en bidragssänkning från Statens kulturråd håller vi oss även ekonomiskt flytande, om än med fortsatt sparsamhet som riktmärke.

Redan i februari fattade styrelsen ett viktigt principbeslut. Liv i Sverige ska inte  bedriva förlagsverksamhet, exempelvis av egeninitierade textantologier. Dels får ideella föreningar inte bedriva kommersiell verksamhet i mer än PR-betonad skala, dels har lagerhållning och distribution visat sig sluka för mycket tid från vår ordinarie verksamhet. Endast de två pockethäften om berättarkaféer och självbiografiskt skrivande, som redan har getts ut, kommer fortsättningsvis att hållas i lager.

            De skrivprojekt som under året resulterat i tryckta antologier är ”Man kan bli galen för mindre” (i samarbete med RSMH) och ”Det ger mig så mycket – 28 röster om ideellt arbete” (Liv i Sverige). Båda antologierna har föranlett uppskattade seminarier på ABF respektive Ersta högskola i Stockholm. Men även två individuella levnadsskildringar har getts ut under året: Arne Jernelövs ”Tegvägen 3, Älvsjö” (MBM förlag) och Bengt O Björklunds ”Jag missade Woodstock” (Podium). Båda böckerna stod i centrum för en välbesökt medlemsträff (72 personer) på Timmermansgården 10/11.

            Styrelsen har under året sammanträtt tio gånger och därvid nämnt eller diskuterat sammanlagt 231 insända manuskript. Antalet är i sig imponerande, men i de flesta fallen är det fråga om nya versioner av redan kända manuskript eller om redan godkända manuskript som haft svårt att finna förläggare. Under året har som vanligt fyra nummer av medlemstidskriften Liv i Sverige utgivits. Vid årsmötet 28/3 på Timmermansgården erhöll Bernt-Olov Andersson, Sandviken, föreningens hederspris, Trampcykelplaketten. Samtidigt omvaldes den sittande styrelsen.

            Så här långt gör vår verksamhet ett Stockholmscentrerat intryck, men årets skrivarkurser och berättarkaféer uppvisar en helt annan geografisk bredd, precis som det skrivprojekt som inför 2010 ägnas samer i Västerbottens län. Utöver sommarkurserna på Åsa folkhögskola i Sörmland har Pelle Olsson med flera styrelseledamöter haft skrivarkurser i bl a Göteborg, Katrineholm, Kramfors, Ljungdalen och Sundsvall samt berättarprogram i bl a Ljungby, Mora, Sollefteå, Sollerön, Sundsvall, Sättraby och Årsta. Utöver månatliga berättarkaféer på Timmermansgården kan också ett ”berättarslam” på finska nämnas.

            Även i år har vi fått ungefär lika många nya medlemmar som vi mist av de gamla. Bland dem som avlidit under året återfinns Monica Boethius, May Engvall, Carl-Eric af Geijerstam och Nicke Sjödin. Det totala medlemsantalet sjunker lyckligtvis inte. Trots ännu en bidragssänkning från Statens kulturråd håller vi oss även ekonomiskt flytande, om än med fortsatt sparsamhet som riktmärke.

Stockholm 28 februari 2010 Liv i Sveriges styrelse genom Göran Palm