När Göran Palm vid årsmötet i mars fjol avgick som ordförande och ersattes av Ingrid Sjökvist var det första gången i föreningens historia som ett ordförandebyte genomfördes. Det är kanske det mest genomgripande som har skett under det gångna året. Men inte det enda.

Vi har lagt ner möda på att analysera vår verksamhet i akt och mening att attrahera fler medlemmar, bli mer synliga utanför Storstockholm, få in fler manus och stärka vår ekonomi. Således har vi påbörjat arbetet med en ny och modernare hemsida, bland annat för att locka även yngre personer. Vi har bestämt oss för att vår medlemstidning ska vara så interaktiv som möjligt, med tävlingar och skrivuppgifter av olika slag och har under året utlyst två nya skrivartävlingar. Tidningen har genomgått en viss ansiktslyftning. Samarbete har inletts med en del stora förlag om att de ska hänvisa hugade självbiografiska skribenter, vars manus de inte är intresserade av, till oss. Vilket har gett resultat. Vi har aktiverat kontakten med våra lokalombud genom återkommande direktkontakt. Tre nya lokalombud har utsetts, Britt Söderholm för Sörmland, Gun Berger för Värmland och Agneta Norlin, Åsele, lokalombud nummer två för Västerbotten. Göran Palm har utsetts till hedersledamot i styrelsen. Inledande kontakter har tagits med ABF centralt om ett utökat samarbete kring berättarkaféer utanför Storstockholm. Likaså har samarbete påbörjats med tidningen Minnenas Journal, som ska publicera en del av de texter som blir över i våra många skrivartävlingar och då intill en stående presentation av Liv i Sverige.

Vårt boklager har inventerats och huvudlagret samlats på ett ställe för snabbare leverans, och böckerna säljs nu också via den digitala nätbokhandeln Bokbörsen. Nya böcker för i år är Helmi Jönestams, Rör mig inte, se mig bara och Bengt Hanssons postumt utgivna dikter, Över land färdas båten på mannens axlar. Våra samtliga böcker kunde den sista december summeras till 121 titlar, varav 13 slutsålda.

Under året har vi fortsatt arbetet med antologierna ”Jag är same”, tillsammans med Västerbottens museum och ”Brevet som förändrade mitt liv”, tillsammans med Postmuseum i Stockholm. Kontakterna med projektet ”Kris i repris i Glasriket” har fortgått för eventuell dokumentation av glasbruksarbetarnas yrkesliv.

Numera turas tre ordfördelare om att leda berättarkaféerna i Stockholm: Pelle Olsson, Gunnar Torsell och Ingrid Sjökvist. Under 2010 hölls åtta kaféer på Timmermansgården. ABF och NBV bidrog till arvoden och lokalhyra. Pelle Olsson har därutöver lett berättarkurs i Stockholm. Han har deltagit i berättarfestivaler i Stockholm, Härnösand, Skellefteå, Oslo och Ljungby, deltagit vid Berättarnas torg i Stockholm och nordiskt berättarseminarium i Hemse, samt medverkat i berättarträffar i Stockholm, Katrineholm, Uddevalla och Marstrand.

Utöver skrivarkurserna på Åsa folkhögskola i Sörmland, som Pelle Olsson, Ingrid Sjökvist och Britt Söderholm hållit i har Pelle Olsson lett skrivarkurser i Stockholm, Ingrid Sjökvist i Rättvik (Ordmagi vid Siljan, tillsammans med Skrivargruppen i Rättvik) och Christian Richette i Botkyrka (Att minnas migrationen tillsammans med Mångkulturellt centrum).

Styrelsen, som vid förra årsmötet kunde välkomna två nya medlemmar, Berit Skogsberg och Victor Estby, har under året sammanträtt 10 gånger och därvid nämnt eller diskuterat sammanlagt 133 insända manus. Många av dem är nya versioner av tidigare lästa, eller redan godkända manus som inte hittat sin förläggare.

Under året har fyra nummer av medlemstidningen kommit ut. Däremellan också vårt för året nya, digitala nyhetsbrev. Ingrid Jacobsson har fortsatt sitt redaktörskap och redaktionskommittén har utgjorts av henne, Göran Palm fram till årsmötet i fjol och därefter Ingrid Sjökvist samt Gunilla Sternelius.

Vid årsmötet den 20 mars tilldelades trampcykelpriset Charlotte Pauli, skrivarlärare på Jakobsbergs folkhögskola.

Medlemsregistret genomgick under hösten en rejäl gallring, medlemmar som inte hade betalat årsavgift de senaste tre åren påmindes. Därmed valde några av dem att lämna oss, medan nästan lika många tillkom. Medlemsregister är numera digitalt lagrat, och är därmed tillgängligt för alla styrelsemedlemmar.

Bidraget från Statens kulturråd höll samma nivå som föregående år. Några övriga intäkter i form av stipendier eller fondtilldelningar har föreningen inte fått under året. Under året fattades beslut om att byta ut vår auktoriserade externa revisor mot en icke auktoriserad.

Södertälje den 28 februari 2011 Liv i Sveriges styrelse genom Ingrid Sjökvist