Charlotte Pauli, Stockholm

Förebilden för Liv i Sveriges hederspris var en folkbildare i Norberg som under många år dagligen spände fast bandspelaren på cykeln och begav sig hem till varenda Norbergsbo som han ännu inte lockat att berätta ”om sitt liv, om sin hemtrakt, om sina drömmar”, som det sen dess har stått på vår trampcykelplakett. Få av pristagarna har i bokstavlig bemärkelse lyckats leva upp till detta ideal. Dessutom är det numera så bekvämt ordnat för pristagarna, att de människor som vill berätta, muntligt eller i skrift, villigt söker upp de skolor, kurser, radioprogram, tidningar, skrivprojekt och berättarkaféer, dit de har sökt eller inbjudits. Årets pristagare, Charlotte Pauli, även kallad Lotta, är inget undantag. I stället för cykel tar hon pendeltåget från Södermalm till Jakobsberg, där hon sen 1984 leder folkhögskolans ”skrivarverkstad”. Men priset får hon därför att hon precis som Norbergs-cyklisten är nyfiken på vad som finns av liv och uttrycksvilja bakom anonyma människors fasader. Som skrivarlärare bidrar hon dessutom med den pedagogiska fantasi och medmänskliga respekt som krävs för att dessa slumrande krafter ska kunna frigöras.

Fyra dagar i veckan är verkstan i gång, och varje måndag är det deadline för en nyskriven text, som sen diskuteras i grupp, ibland också individuellt. Genrerna är många, särskilt under höstterminen: ”kortprosa, novell och roman, dikter och dramatiska scener”, som det står på skolans hemsida. Dessutom får man ”jobba med estradpoesi och med radio”, bland annat med hjälp av ”radioredigeringsprogrammet Digas”. Men lika viktigt för denna skrivarverkstad är läsningen av andras böcker, inte bara inför återkommande författarbesök utan också när eleverna på våren koncentrerar sig på det egna skrivandet och kan ha glädje av detaljerade jämförelser med andras texter.

Lotta Pauli har ett förflutet som gymnasielärare i svenska, men det är i folkhögskolevärlden som hon har funnit sig tillrätta som katalysator för det personliga skrivandet, både det fria och det självbiografiska. Detta kan även de elever vittna om som hon har haft på Åsa och på Visingsö. På den senare folkhögskolan håller hon årliga sommarkurser, när Jakobsbergsverkstan har stängt för säsongen. Vi i Liv i Sverige tycker det är särskilt roligt att prisbelöna Lotta Pauli, när hon är mitt uppe i sin gärning och inte har en tanke på att pensionera sig.

Mars 2010, Liv i Sveriges styrelse genom sin ordförande