2011 har varit ett mycket aktivt år för Liv i Sverige, och vi har fortsatt både värna och utveckla föreningen.

Vi kan notera ett stadigt ökande intresse för vår förening. Under året fick vi 124 nya medlemmar. Drygt hälften av dem hade hittat oss via vår moderniserade hemsida. Liv i Sverige har alltså gått in i it-åldern. Vi ger ut digitala nyhetsbrev, utöver vår tryckta medlemstidning och vi är med på facebook.

Den tryckta tidningen har kommit ut med fyra nummer under året. Vårt beslut att göra den aktiv, med tävlingar och skrivupprop i varje nummer, har varit lyckat. Bara till tävlingen på temat ”Första gången” fick vi in över 90 bidrag. Vårt samarbete med Minnenas Journal, som påbörjades 2010, fortsätter. Efter varje däri publicerad Liv i Sverige-berättelse med tillhörande informationsruta om föreningen märker vi ett ökat intresse.

Vi har fortsatt att marknadsföra våra böcker också på den digitala nätbokhandeln Bokbörsen. Den vägen har vi under året sålt en del även av de lite äldre och mer udda av våra titlar som på det sättet alltså har hittat sina läsare. Exempelvis En Amazon med gangsterkeps, Tegelepoken i Heby och Djävla tonfiskare.

Nya Liv i Sverige-böcker för 2011 är Rose-Marie Sjöbergs Man går inte från man och barn, antologin Jag är same med Ingrid Sjökvist som redaktör och Else Johanssons I huvet på en gammal syster. Sammanlagt kunde föreningen den 31 december stoltsera med inte mindre än 124 utgivna titlar, varav 23 var slutsålda.

Tre nya antologiprojekt har inletts under året. Ett om apotekspersonal, i samarbete med Arbetets museum i Norrköping. Ett om åldringsvården, med röster från vårdtagare, såväl som närstående och personal. Och ett med arbetsnamnet Livet i Rinkeby, vilket drivs av Gunilla Lundgren. Arbetet med de sedan tidigare initierade antologierna Brevet som förändrade mitt liv, Glasriket och Alkoholen i mitt liv har pågått, om än lite trevande.

Styrelsen har under året sammanträtt 10 gånger och därvid nämnt eller diskuterat sammanlagt 73 insända manus. Många av dem är nya versioner av tidigare lästa, eller redan godkända manus som inte hittat sin förläggare.

Allt fler av de manus vi får in är skrivna av människor som har en stor del av sin livserfarenhet med sig från andra länder. För att slippa att väga respektive författares andel år i Sverige för att deras texter ska passa föreningens inriktning och för att möjliggöra att även dessa berättares nu svenska liv blir synliggjorda har vi beslutat att föreslå årsmötet den ändring av våra stadgar som då blir nödvändig. För dessa manus kommer vi, om årsmötet godkänner ändringsförslaget, att samarbeta med bland andra Mångkulturellt centrum i Botkyrka.

Vi har också noterat att en del manus lägger fokus på skribentens yrkesliv och när det inte omfattar tillräckligt mycket av det övriga livet har vi hittills förhållit oss kallsinniga. Men många av dessa skildringar är väldigt intressanta och riskerar på så sätt att inte bli lästa alls. Vi har därför beslutat oss för att påbörja en skriftserie med namnet Yrkesliv i Sverige, tillsammans med Arbetets museum i Norrköping.

Så över till lokalombuden: Vi har under året utökat vår skara med Börje Williamsson i Blekinge, Rose-Marie Sjöberg i Västmanland och Monica Westin i Medelpad. Dessutom hälsar vi Yngve Ryd välkommen i Lappland, där han efterträder Kerstin Kuoljok som har trätt tillbaka. Inalles har vi nu 22 ombud. Vid årsmötet den 19 mars tilldelades ett av dem, Kurt-Göran Öberg i Ångermanland, trampcykelpriset.

Vi har anordnat 8 berättarkaféer på Timmermansgården i Stockholm, med totalt 396 deltagare, vilket gör 49,5 i snitt, och vilket – trots att vi inte har statistik för varje år – torde vara rekord. På Timmermansgården använder vi numera mikrofon till gagn för den växande skara som har svårt att höra och det har visat sig fungera över förväntan.

Förutom berättarkaféerna i Stockholm, som vi anordnar med stöd från ABF och NBV och där Pelle Olsson, Gunnar Thorsell och Ingrid Sjökvist turas om att vara ordfördelare, har Pelle Olsson lett berättarkurser arrangerade av Centrum för Lättläst i fyra olika städer, samt i Ljungby och på Österåkersanstalten. Han har hållit i berättarkafé i Uppsala, Linköping och Hallsberg och på Åsa folkhögskola. Han har deltagit som berättare bland annat under Ljungby respektive Skellefteå berättarfestival och vid Berättarnas torg i Stockholm. Ingrid Sjökvist har lett berättarkafé i Västerås och i Rättvik.

Utöver skrivarkurserna på Åsa folkhögskola i Sörmland, som Pelle Olsson, Ingrid Sjökvist och Victor Estby från styrelsen har hållit under sommaren har Pelle Olsson lett skrivarkurser i Sättraby och Ingrid Sjökvist i Rättvik, där i samarbete med Rättviks skrivargrupp. Hon har också påbörjat en alldeles ny fördjupningskurs på distans på temat Skriv ditt liv på Åsa folkhögskola. Gunilla Sternelius har medverkat vid en kurs på Marieborgsfolkhögskola i Norrköping på temat Kvinnor skriver.

Bidraget från Statens kulturråd höll 2011 samma nivå som föregående år. Några övriga intäkter i form av stipendier eller fondtilldelningar har föreningen inte fått under året. Däremot har styrelsen enats om att föreslå årsmötet att besluta om en höjning av medlemsavgiften med 25 till 175 kronor från och med år 2013. Styrelsen har också enats om att fortsätta anlita godkänd revisor.

2012 fyller Liv i Sverige 30 år och arbetet med firandet inleddes under 2011, bland annat genom att söka finansiering för en manustävling tillsammans med ännu icke utsett förlag.

Södertälje den 27 januari 2012 Liv i Sveriges styrelse genom Ingrid Sjökvist, ordförande