Kurt-Göran Öberg, Själevad

Liv i Sveriges hederspris år 2011 går till Kurt-Göran Öberg i Själevad, utanför
Örnsköldsvik. Han får priset för sin förmåga att på skilda sätt skapa utrymme för
människor att komma till tals och för sitt engagemang för Liv i Sverige.

Många av medlemmarna i Liv i Sverige vittnar om vilken betydelse det har haft
att de som barn fick lyssna på vuxnas berättelser. Hur de satt under bordet, kröp
ihop uppe på vedlåren och spetsade öronen, eller låg i utdragssoffan och
försökte låta bli att somna. Kurt-Göran Öberg är inget undantag och dessa sin
barndoms upplevelser har han ruvat på hela sitt liv. Det är ur dem han har
hämtat sin nyfikenhet på människor och sin vilja att berätta, och entusiasmera
andra till berättande.
Men innan han riktigt kunde ägna tid åt sitt berättarintresse skulle både
yrkesliv och familjeliv få sitt. Det var först efter pensioneringen från
Facit/Åtvidabergskoncernen, där han slutade som säljare redan som 55-åring,
och tiden på folkhögskola därefter, som han riktigt kunde ta tag i intresset. Då
blev det å andra sidan nästan svårt att säga nej till alla möjligheter som öppnade
sig.


Kurt-Göran Öberg är till exempel värd för poesihörnan i Örnsköldsvik, där medlemmar i
poesigruppen bjuder på högläsning en gång i månaden. För många av dem är det
första mötet med publik och mycket av det de skriver och läser är självupplevt.
I Själevadsposten, lokaltidningen med riksspridning och över 2 000
prenumeranter, ger Kurt-Göran Öberg som ansvarig utgivare plats för läsarna
och deras egna berättelser. Och när berättarkaféerna i Örnsköldsvik hade tagit
paus en tid fick han biblioteket att bereda plats för dem igen.
När det så restes en kåta i Själevad i fjol såg han möjligheterna till alla tiders
berättarlokal. Och vad vore en lämpligare för ett berättarkafé än en kåta med en
sprakande öppen eld och en brusande älv utanför. Allt medan Kurt-Göran Öberg
fördelar ordet mellan talträngda deltagare.
I Liv i Sveriges styrelse har vi också noterat att Kurt-Göran Öberg inte missar
något tillfälle att informera om vår förening. I radioprogram, i kåserier i
lokaltidningar och vid möten med människor i berättarkåtan, på biblioteket och
på andra ställen för han alltid fram vikten av att främja det självbiografiska
berättandet, och devisen Varje liv är värt att skildra. Likaså låter han oss i
styrelsen flitigt få veta vad som händer på berättarfronten i Ångermanland.
För detta idoga arbete i Liv i Sveriges anda får han nu den 19 mars 2011
mottaga Trampcykelplaketten.

Mars 2011, Liv i Sveriges styrelse / Ingrid Sjökvist, ordförande