2012 fyllde föreningen 30 år och det firade vi dels med att i april bjuda våra medlemmar på ett födelsekalas med ett digert program och dels med en jubileumsbok med exakt 30 smakprov ur våra antologier och tidningar.

Vid årsskiftet kunde vi räkna 896 medlemmar, varav 124 hade anslutit sig som enskilda medlemmar under året. Mer än hälften av dem hade hittat oss via vår moderniserade hemsida.

Den tryckta tidningen har kommit ut med fyra nummer under året. Vårt beslut att göra den aktiv, med tävlingar i varje nummer, har varit lyckat.

Vårt samarbete med Minnenas Journal, som påbörjades 2010, fortsätter. Efter varje däri publicerad Liv i Sverige-berättelse med tillhörande informationsruta om föreningen märker vi ett ökat intresse.

Vi har fortsatt att marknadsföra våra böcker också på den digitala nätbokhandeln Bokbörsen. Den vägen har vi under året sålt ett femtontal även av de lite äldre och mer udda av våra titlar som på så sätt alltså har hittat sina läsare, till exempel Djävla tonfiskare, Ett vandrande folk och Hissmofors lever.

Nya Liv i Sverigeböcker för 2012 är Lars-Erik Strands I skuggan av en trasig barndom, vår egen jubileumsbok Livslevande – 30 år med Liv i Sverige samt Gunilla Lundgrens Rinkeby 163, världens by. Nämnas kan att Gunilla Lundgren tilldelades årets Nelson Mandelapris efter en nominering från Liv i Sverige. Sammanlagt kunde föreningen den 31 december stoltsera med inte mindre än 128 utgivna boktitlar, varav hela 36 var slutsålda.

Två nya antologiprojekt har inletts under året. Ett om apotekspersonal, i samarbete med Arbetets museum i Norrköping. Och ett om äldreomsorgen, med röster från vårdtagare, såväl som närstående och personal i samarbete med bl a ABF. Arbetet med den sedan tidigare initierade antologin Jag dricker så lite (om våra attityder till alkohol) i samarbete med Nordiska museet och Stockholms universitet har vilat i väntan på finansiering.

Styrelsen har under året sammanträtt 11 gånger och därvid nämnt eller diskuterat sammanlagt 92 insända manus. Många av dem är nya versioner av tidigare lästa, eller redan godkända manus som inte hittat sin förläggare. Vår ändring av stadgarna vid årsmötet i mars 2011, så att vi också arbetar med manus från personer med en stor del av sin erfarenhet i annat land än Sverige, har lett till att ett av dessa i december antogs för utgivning av Mångkulturellt Centrum.

Vid årsmötet under 2012 tilldelades Rose-Marie Lindfors från Skellefteå Trampcykelpriset.

Så över till lokalombuden, inalles 22 stycken: Vi har under året även lyckats pricka in Småland på vår karta. Med Lars-Erik Strand i Tranås som representerar Jönköpings län, och Pelle Olsson i Klavreström som svarar för Kalmar och Kronobergs län. Däremot är nu Västergötland en vit fläck för oss när Maj-Britt King i Skövde avgick av åldersskäl och William Males flyttade från Mariestad till Göteborg. Vi har också mist vårt lokalombud i Lappland, Yngve Ryd, som avled i april.

Vi har anordnat 8 berättarkaféer på Timmermansgården i Stockholm, med totalt 388 besökare, vilket gör året till vårt nästbästa vad beträffar antalet deltagare, åtminstone sedan vi började föra statistik.

Förutom berättarkaféerna i Stockholm, som vi har anordnat med stöd från ABF och NBV och där Pelle Olsson, Gunnar Thorsell och Ingrid Sjökvist har turats om att vara ordfördelare, har Pelle Olsson bland annat hållit berättarkurser för FRIS (Finlands-svenskar i Sverige) i Stockholm, i Helsingfors för Sydkustens landskapsförbund och vid berättarfestivalen i Kärsämäki i Finland. Han har deltagit i berättarfestivalerna i Skellefteå och Ljungby och hållit i berättarkafé på Åsa folkhögskola. Ingrid Sjökvist har lett berättarkafé i Västerås och berättarkafé och skrivarkurs i Rättvik och Gunilla Sternelius har medverkat vid en kurs på Marieborgs folkhögskola i Norrköping på temat Kvinnor skriver.

Bidraget från Statens kulturråd höll 2012 samma nivå som föregående år. Därutöver har vi under året fått medel från Stockholms Arbetareinstitutsförening för vår jubileumsbok, från Svenska akademien och Arbetets museum för en planerad manustävling med fokus på arbetslivet, från Stiftelsen Solstickan och från ABF för vår påbörjade antologi om äldreomsorgen och från Stiftelsen Ansvar för vår planerade antologi om alkoholvanor.

Styrelsen har enats om att fortsätta anlita godkänd, och samma, revisor som tidigare.

Södertälje den 1 februari 2013

Liv i Sveriges styrelse genom

Ingrid Sjökvist, ordförande