Rose-Marie Lindfors, Skellefteå

Liv i Sveriges hederspris Trampcykeln, det 18:e i ordningen, går i år till dramapedagogen Rose-Marie Lindfors. Hon får Trampcykelplaketten för sitt arbete att inspirera andra att berätta, både lokalt, nationellt och internationell. Vi uppskattar särskilt hennes idéer att uppmuntra det egna livsberättandet bland unga flyktingar i Skellefteå, och för att sammanföra olika kulturer. På så sätt blir det muntliga berättandet inte bara underhållning och trevlig samvaro utan något större; ett redskap för demokrati.

Rose-Marie Lindfors, född 1952 i Granberg, Västerbotten, har alltid läst och skrivit mycket, men det dröjde innan hon utövade någon publik verksamhet. Först i 30-årsåldern, efter en folkhögskolekurs på Biskops Arnö kom hon igång med sin utåtriktade kreativa aktivitet i hemstaden Skellefteå. Hon utbildade sig till dramapedagog och har sedan dess arbetat med barnteater, fortbildat lärare och förskolepersonal, skapat ett barnkulturcentrum och över huvud taget varit en inspiratör för berättande och läsande i hela Västerbotten.
För några år sedan tog hon initiativ till en mötesplats för flyktingar, ”Your culture shows”, med syfte att låta dem berätta om sina upplevelser. Organisationen har nu bytt namn till Skellefteå berättarförening och arrangerar berättarkaféer, öppna för alla, en gång i månaden, och en rad andra aktiviteter.
Rose-Marie är engagerad i Skellefteå berättarfestival som i år arrangeras för 4:e året och är en av Sveriges största berättarevenemang.
Hon arbetar även nationellt med muntligt berättande i egenskap av ordförande för Berättarnätet Sverige. Därtill är hon styrelsemedlem i FEST, Federation for European Storytelling. Genom dessa nya kontakter har hon kunnat sprida idéerna om berättande i integrationsarbete och undervisning genom vistelser i Belgien, Italien och Sydafrika.
Genom sin mångsidighet, idérikedom och energi för att låta alla människor komma till tals är Rose-Marie Lindfors en mycket värdig mottagare av årets Trampcykelpris.


Januari 2012, Liv i Sveriges styrelse