Torgny Karnstedt, Båstad

Liv i Sveriges hederspris Trampcykeln, det 19:e i ordningen, går i år till författaren, redaktören och föreläsaren Torgny Karnstedt. Han får priset för sitt mångåriga arbete för att få lågavlönade arbetare och pappor att läsa för sina barn, och för sitt engagemang för ungas läsande. Som uthållig och energisk inspiratör i Läs för mej, pappa!-projektet, på yrkesutbildningar, genom sin antologi ”Läsfeber” och sina vuxen- och ungdomsböcker om arbetarklassens villkor sprider han insikter, entusiasm och läs- och skrivglädje om och till dem som annars har minst tillgång till det skrivna ordet.

Januari 2013, Liv i Sveriges styrelse