Liv i Sveriges årsmöte 2014 hölls den 15 mars på Timmermansgården i Stockholm. Ordförande Ingrid Sjökvist konstaterade i verksamhetsberättelsen att föreningen har haft ett mycket aktivt år.