Styrelsen bestod under 2016 av Stefan Estby, Märtha Lilja, Holger Nilén, Pelle Olsson (ständig sekreterare), Christian Richette, Ingrid Sjökvist (ordförande) och Lillemor Wisén (kassör).

Under året, den 12 april, avled föreningens initiativtagare och förste ordförande Göran Palm. Styrelsen beslöt att inrätta ett konto till hans minne. Insamlade medel ska användas inom fem år till ett projekt som vi tror skulle ha legat Göran Palm extra varmt om hjärtat och som kan bli möjligt tack vare de insamlade medlen.

Även 2016 blev ett mycket aktivt år, och vi fortsatte att både värna och utveckla föreningen. Vid årsskiftet kunde vi notera 723 medlemmar (56 färre än vid förra årsskiftet), varav 99 nytillkomna. Minskningen av antalet medlemmar beror på en uppgradering av vårt medlemsregister.

Den tryckta medlemstidningen kom ut med fyra nummer och under året tog vi steget att gå över till färgtryck, vilket omedelbart väckte positivt gensvar. Vårt beslut att göra tidningen aktiv, med tävlingar och skrivråd i varje nummer, har varit lyckat. Inte minst för att vi där, liksom via vår hemsida, når också lite yngre medlemmar.

Vi fortsatte att marknadsföra våra böcker också på den digitala nätbokhandeln Bokbörsen. Den vägen har även en del av våra lite äldre titlar hittat sina läsare. Exempelvis Arbetets röster (en antologi från Horndal), På Gibsons tid (om textilsamhället Jonsered) och Utan en tanke (om en f d knarkares uppgörelse med Hasselaepoken). Vi deltog också i ett regntungt Världens längsta bokbord på Drottninggatan i Stockholm.

Vi lanserade en ny antologi, När ni andra sover, där 25 nattarbetare berättar om hur det är att arbeta när vi andra sover och behöva sova när resten av samhället är vaket. Den presenterades vid ett välbesökt seminarium i ABF-huset i Stockholm, där flera av bokens berättare, liksom den forskare vi samarbetat med, medverkade.

Vi kunde också under året presentera inte mindre än fyra nya böcker i Liv i Sveriges bokserie. De var Gurkstadens dotter, Fauns förlag, där Birgitta Stålhammar berättar om sin uppväxt i Västerås med en psykiskt sjuk mor och en mycket frånvarande far. I Vem har sagt att allt ska vara roligt, Ord@visor förlag, får vi följa Ulla Englsperger och hennes uppväxt som lovande simmerska i Boden. I Bye, bye bondbönan! också den på Ord@visor förlag, berättar Doris Sundberg om sin uppväxt i 50-talets Boliden och sin tillvaro som 17-årig hemmafru. Slutligen kom i december Vem som helst men inte Magdalena, Idus förlag av Pia Minati. Hon skriver om hur det är att förlora ett barn som valt att ta sitt eget liv.

Av de 85 manus (71 året innan) som styrelsen under året har läst och diskuterat har vi kunna rekommendera två för utgivning.

Sammanlagt kunde vi den 31 december stoltsera med inte mindre än totalt 144 utgivna titlar i Liv i Sveriges bokserie, varav mer än hälften, eller 77 var slutsålda. Vi har skänkt ett ex av varje återstående titel till det nyinrättade Göran Palmrummet på Jakobsbergs folkhögskola, som också kommer att få nyutgivna titlar av oss efterhand som de kommer ut. I rummet hänger nu också den tavla som utgjorde Mickelpriset som föreningen fick 2007. Föreningens ordförande valdes in i arbetsgruppen för Göran Palmrummet. Denna hann under året att träffas en gång och beslutade då att hålla ett årligt seminarium i Göran Palms anda med start 2017 och att från och med 2018 dela ut ett årligt stipendium.

I augusti medverkade vi vid ett välbesökt Göran Palmseminarium i ABF-huset i Stockholm.

Under året har vi, tillsammans med Arbetets museum, fortsatt arbetet med antologin om arbeten förr och nu, sådana som försvunnit eller håller på att försvinna, som tidsstudiemän och hemsömmerskor, och sådana som vi inte ens kunde tänka oss för bara några årtionden sedan, arbetscoacher och it-strateger till exempel. Antologin med Mångkulturellt centrum på temat migration fick läggas på is i avvaktan på att den skulle kunna finansieras. Två nya antologiprojekt inleddes. Ett om Egna hemrörelsen och ett om frivilliga i flyktingmottagningen.

Styrelsen sammanträdde 10 gånger under året. Vi anordnade 8 berättarkaféer på Timmermansgården i Stockholm, med i snitt 50 deltagare. Pelle Olsson, Gunnar Thorsell och Ingrid Sjökvist turades om som ordfördelare. Likaså hölls två berättarkaféer på Skarpnäcks folkhögskola. På initiativ och under ledning av Birgit Holmgren, föreningens revisorssuppleant. I samarbete med Amarillis hembygdsförening ledde Jan Holm, vår internrevisor, tre berättarkaféer i Trångsund. Fyra medlemmar i Linköping ordnade två kaféer själva i sin hemstad. Ingrid Sjökvist medverkade i skrivarcirkel i Strängnäs.

Vidare höll Pelle Olsson i berättarkaféer, och andra berättarträffar bland annat på Åsa folkhögskola, i Göteborg, Viksjö, Kalhäll, Växjö med omnejd och i Malmö bland flera andra orter. På Ny gemenskaps kaféer för hemlösa i Stockholm. Han deltog med berättarprogram vid ABF-seminariet Ordet Fritt i Göteborg och tillsammans med Christian Richette på Nordiska museet i Stockholm under Hembygdsförbundets 100-årsjubileum. Pelle Olsson ledde under året årets sommarkurs på Åsa folkhögskola på temat skriv ditt liv och Ingrid Sjökvist en digital fördjupningskurs på Bergslagens folkhögskola i Norberg på samma tema. Christian Richette har fortsatt representera föreningen i styrelsen för Oral History in Sweden (OHIS). Ingrid Sjökvist och Christian Richette har uppvaktat ansvariga på Kulturdepartementet med information om föreningen och Gunilla Sternelius, tidigare styrelsemedlem, har berättat om oss på Marieborgs folkhögskola. Stefan Estby deltog på Bokoch biblioteksmässan i Göteborg i montern med Svenska kulturtidskrifter.

Vid årets slut hade vi 21 lokalombud, varav en del mycket aktiva med berättarkaféer, skrivar- och bokcirklar.

Vid årsmötet den 19 mars tilldelades folklivsforskaren Bengt af Klintberg Trampcykelpriset.

Bidraget från Statens kulturråd låg för året kvar på 80000, vilket vid sidan om våra medlemsavgifter utgjorde vår största inkomstkälla. För våra projekt fick, respektive fick vi löfte om, Till antologin När ni andra sover: 35 000 från Stockholms Arbetareinstitutsförening, 30000 från Helge Ax:son Johnsons stiftelse och 25 000 från Längmanska Kulturfonden. ABF Stockholm och Timmermansgården har bidragit till våra berättarkaféer i Stockholm.

Södertälje den 26 januari 2017

Liv i Sveriges styrelse, gm Ingrid Sjökvist, ordförande