Bengt af Klintberg, Lidingö

Styrelsen för föreningen Liv i Sverige har beslutat att 2016 års Trampcykelpris ska gå till författaren, poeten, dramatikern, folkloristen med mera Bengt af Klintberg.

Han får priset främst för hur han har lyckats fånga det folkliga berättandet genom att samla in såväl gamla som nya folksägner. Det har resulterat i ett antal böcker och inte minst i radioprogrammet Folkminnen, där lyssnarna fått berätta sägner, burna från generation till generation, från sina egna hemtrakter.

Vi har också fastnat för hans berättarglädje, hans breda och varierande författarskap och hur han har lyckats samla de vandringssägner som vi alla känner igen och kanske till och med har varit delaktiga i att föra vidare.

Han har gjort oss uppmärksamma på denna muntliga berättartradition som på sitt sätt speglar vår samtid genom att hämta näring i de orosmoment som för tillfället omger oss i vårt samhälle.

Bengt af Klintberg är således en värdig pristagare, i en förening som vill ge utrymme åt även de berättelser som annars inte har något forum.

Liv i Sveriges styrelse den 26 januari 2016 gm Ingrid Sjökvist, ordförande