Ur innehållet: 
Pristagarna utsedda i tävlingen »Det gör jag aldrig om«: 
• Skräckfylld rengöring av Magnus Ramstrand    
• Knallpulverpickan av Ragnar Tollet 
• Aldrig mer av Birgitta Warodell

Reportage om S:t Matteusbiblioteket, unikt bibliotek i Stockholm av Ingrid Sjökvist
Utdrag ur boken »Vem som helst men inte  Magdalena«
Böcker i Liv i Sveriges anda och mycket annat.