Ur innehållet:

Pristagarna utsedda i tävlingen »Det trodde jag inte om…«
• Dockan
• Restaurangen Ringnes
• Hopptornet

Ett biblioteksminne
Berättarkaféer runt om i landet
Ny tävling: Och så tog sommaren slut
Böcker i Liv i Sveriges anda och mycket annat.