Styrelsen bestod under 2017 av Stefan Estby, Märtha Lilja, Holger Nilén, Pelle Olsson (ständig sekreterare), Christian Richette, Ingrid Sjökvist (ordförande) och Lillemor Wisén (kassör).

När året gått till ända kunde vi notera 703 medlemmar, varav 96 nytillkomna. Med några små variationer har det sett ungefär likadant ut de senaste åren.

Den tryckta medlemstidningen kom ut med fyra nummer. Vårt beslut att trycka den i färg och att göra den aktiv, med tävlingar och skrivråd i varje nummer, har varit lyckat. Inte minst för att vi med tidningen, liksom vår hemsida, når också lite yngre medlemmar. Vid årsskiftet slutade Ingrid Sillén som formgivare och hemsidesredaktör, vilket hon varit sedan 2014. Hon ersätts av Birgitta Fors i Taxinge, som ska formge tidningen, och av Esmeralda Lohe, Stockholm som ska bidraga med illustrationer samt lägga ut nyheter på hemsidan och se över våra möjligheter att synas mer i andra sociala medier.

Vi fortsatte att marknadsföra våra böcker också på den digitala nätbokhandeln Bokbörsen. Den vägen har även en del av våra lite äldre titlar hittat sina läsare. Exempelvis Bara en målare, Kamrater under svettfanan samt Byggfolk.

2017 blev också ett synnerligen aktivt år. Vi kunde presentera inte mindre än fyra nya böcker i Liv i Sveriges bokserie. De är Stryk inte mina trosor av Birgit Holmgren (Ord&visor förlag), Måndagsbarn av Annika Gustavsson (Idus förlag), När dagen gryr av Kjerstin Wegler (Atremi förlag) och Karin av Arne Lindborg (Atremi förlag).

Vi slog under året rekord och noterade 102 läsningar av inkomna manus (85 året innan), en del lästes och diskuterades flera gånger. Av dessa har vi kunnat rekommendera fem för utgivning.

Sammanlagt kunde vi den 31 december stoltsera med inte mindre än totalt 148 utgivna titlar i Liv i Sveriges bokserie, varav mer än hälften, eller 81 var slutsålda. Vi har skänkt och skänker kontinuerligt ett ex av varje titel till det nyinrättade Göran Palmrummet på Jakobsbergs folkhögskola. Det invigdes vid ett seminarium på skolan den 22 april.

Temat för seminariet var Jämställdhet med Pierre Schori, Åsa Linderborg och PO Tidholm som inbjudna talare. Under året har också beslutats vem som ska bli den första Göran Palmstipendiaten, vilket tillkännages vid ett seminarium i april 2018. I arbetsgruppen för Göran Palmrummet ingår Liv i Sveriges ordförande.

Under året har vi, tillsammans med Arbetets museum, fortsatt med antologin om arbeten förr och nu, sådana som försvunnit eller håller på att försvinna, som tidsstudiemän och hemsömmerskor, och sådana som vi inte ens kunde tänka oss för bara några årtionden sedan, som arbetscoacher och it-strateger. Likaså har arbetet med två andra antologier fortsatt; dels en om egnahemsrörelsen och en om frivilliga i flyktingmottagandet med fokus på 2015.

Styrelsen sammanträdde 11 gånger. Vi anordnade 8 berättarkaféer på Timmermansgården i Stockholm, med i snitt 35 deltagare. Pelle Olsson, Gunnar Thorsell och Ingrid Sjökvist turades om som ordfördelare.

I samarbete med Amarillis hembygdsförening ledde Jan Holm, vår internrevisor, två berättarkaféer i Trångsund samt därutöver två i Rönninge. Likaså hölls fyra berättarkaféer på Skarpnäcks folkhög- skola, på initiativ och under ledning av Birgit Holmgren, föreningens revisorssuppleant och med ekonomiskt bistånd från Skarpnäcks stadsdelsnämnd. Att på detta sätt bredda utbudet med berättarkaféer i Stockholm till också utkanterna har gett fler möjlighet att delta också på lokal nivå. På internationella kvinnodagen den 8 mars höll Birgit Holmgren också i ett berättarkafé i Bagarmossens Folkets Hus.

I Linköping drev flera av våra medlemmar efter uppstart med hjälp av Pelle Olsson fyra berättarkaféer i egen regi och vår medlem Kerttu Jokela höll ett tiotal berättarkaféer på finska i Axelsberg, Skärholmen, Vårby gård och Blackeberg.

På Åsa folkhögskola ledde under sommarens skrivarvecka Pelle Olsson en kurs i Muntligt berättande och Ingrid Sjökvist en Skriv ditt liv-kurs. Ingrid Sjökvist ledde också en digital fördjupningskurs på Bergslagens folkhögskola i Norberg på samma tema samt en skrivarhelg i Tranås.
Pelle Olsson har lett en skrivarcirkel i Växjö och har deltagit i berättarkaféer och andra berättarträffar och -kurser bland annat på Åsa folkhögskola, i Växjö, Linköping, Göteborg, Kalhäll, Moheda, Östersund och Skellefteå för så olika arrangörer och deltagare som hemlösa, mellanstadiebarn, Svenska kyrkan och berättarproffs.

Christian Richette har fortsatt representera föreningen i styrelsen för Oral History in Sweden (OHIS). Gunilla Sternelius, tidigare styrelsemedlem, har berättat om oss på Marieborgs folkhögskola. Ingrid Sjökvist deltog i maj i ett ABF-seminarium på temat Arbete och liv 2030. Vid årets slut hade vi 21 lokalombud, varav en del mycket aktiva med berättarkaféer, skrivar- och bokcirklar.

Vid årsmötet den 18 mars tilldelades Helmi Jönestam i Linköping Trampcykelpriset.

Bidraget från Statens kulturråd låg för året kvar på 80 000, vilket vid sidan om våra medlemsavgifter utgjorde vår största inkomstkälla. För våra kommande projekt har vi fått löfte om: Till egnahemsprojektet 20 000 från Patriotiska sällskapet och 35 000 från Svenska Akademien. Till boken om frivilliga i flyktingmottagandet 24 000 från Gustav VI Adolfs kulturfond, 35 000 från Stockholms Arbetareinsti- tutsförening och 30 000 från Patriotiska sällskapet. ABF Stockholm och Timmermansgården har bidragit till våra berättarkaféer i Stockholm, Skarpnäcks stadsdelsnämnd till våra kaféer i Skarpnäck.

Södertälje den 29 januari 2018
Liv i Sveriges styrelse, gm Ingrid Sjökvist, ordförande

Siv Hågård skötte klubban och Ingrid Sjökvist valdes om som ordförande.