Det första Göran Palm-stipendiet, som utdelades i april till värmlänningen, poeten, författaren och förläggaren Bengt Berg kommer först och främst att användas till ett par nya skor. 

– Dom jag har nu börjar bli gamla och sulorna utslitna, sa Bengt Berg och visade upp skornas undersidor inför stipendieutdelningen på Jakobsbergs folkhögskola.

Ett sextiotal personer deltog i stipendieutdelningen eftermiddagen den 21 april, som inleddes med ett Göran Palm-seminarium inriktat på poesi. Det första seminariet till Göran Palms minne arrangerades i fjol, 2017.

Först ut var Magnus William Olsson, poet, översättare och kritiker i Aftonbladet, som analyserade Göran Palms tidiga poesi.

– Göran Palm betonar hantverket att tillgängliggöra poesin. Och se hur det ser ut idag med exempelvis poeter.se, som har 50.000 besök i månaden och 10.000 publiceringar. Poesin har aldrig varit tillgängligare än idag.

Aase Berg, poet och kritiker på DN hade åtagit sig att läsa  Göran Palms Sverige en vintersaga som gavs ut i fyra delar 1984-2005 och en redigerad upplaga 2016, då med titeln Vintersagan Sverige.

– Utgångspunkten för mig har varit vad man kan hitta hos sig själv av folklighet och folkförakt. För att kunna bli en bra demokrat måste man hitta sin egen antidemokrat. 

Vintersagan utspelar sig på ett otal platser och Aase Berg läste högt om ett jubileumsfirande i Iggesund, som hon själv har en relation till. 

– Det har inte hänt något i Iggesund på alla dessa år, förutom tre nya pizzerior. Och folket där kallar sig själva ”Iggedrägg”.

– Göran Palm kunde se mönster på några dagar. Jag själv fick gå på homeparty hos grannarna för att förstå detta osynliga Sverige. Han gillade ufon, konstiga människor. Men hur ser man på folket utan att man framställer sig själv som lite bättre? undrade Aase Berg.

Staffan Söderblom, poet och essäist och adjungerad professor i litterär gestaltning i Göteborg, introducerade stipendiaten. Han försökte koppla ihop Göran Palm och Bengt Berg. Han talade om Torsby, där också Bengt Berg driver Heidruns Förlag.

– Människan slår rot var än hon befinner sig, betonade Staffan Söderblom.

Han berättade om en kvinna som bott hela sitt liv på Väddö och som fick frågan om hur det är att bo där. ”Jag har bara bott på Väddö så jag kan inte säga något”, svarade hon.

Så blev det dags för Bengt Berg. Under 70- och 80-talen var han en av redaktörerna för tidskriften och förlaget Rallarros. Han har bland annat fått Ferlinpriset där motiveringen var ”en poet med en särart som gränsar till egensinnighet”. Hans senaste diktbok, Dikter genom 40 år (2014) omfattar över 600 sidor.

Inför sitt nya stipendium berättade Bengt Berg om Göran Palms beskrivning av språket i militärtjänsten. Där fanns det lumpna språket, ett träskspråk med många svordomar och det hierarkiska militära. 

– Det är enklare att vara som man är än som man inte är, sa han och berättade om Radio Värmland som gått ut med annonsen ”Vanlig människa sökes för radioprogram”. Det var ingen som svarade på förfrågan. 

Sen blev det dags för stipendiemotiveringen:

Bengt Berg ser världen från sin utpost i Vintersagans land. En resenär, en resonör som följer sina stigar i dialog med samtiden och politiken, historien och sina medvandrare.”

Det är Jakobsbergs folkhögskola som inrättat stipendiet som årligen ges till en person, grupp eller organisation som arbetar i Göran Palms anda.

”I grunden är varje människa ensam? Ja, vi föds i var sin buk. Vi dör i var sin stund. Och dessemellan andas var och en med sina lungor.
Men det första människoskriket är lika hjärtskärande världen över. Varken afrikaner eller européer har hudfärgade skelett. Ett steg nedanför gravstenarna är ingen längre förmer. Det krävs alltjämt två människor för att älska fram en tredje. Ingen kan särskilja just din aska.
Långt innan jag visste vad politik var lades mitt öra tätt intill existensvillkoren och jag hörde från dem en hisnande, oemotsäglig, livsgenomströmmande jämlikhetspredikan. Just i grunden är ingen människa ensam.”

Ur Varför har nätterna inga namn? av Göran Palm.

Stipendiet vill uppmärksamma insatser som fortsätter och verkar i det breda flöde som utgör Göran Palms författarskap. Hans kännemärke som poet, debattör och folkbildare var att uppmärksamma och undersöka det undanskymda och förbisedda, att ifrågasätta och kritiskt granska verkligheten utifrån en humanistisk och jämlik människosyn.

Stipendiet är på 10 000 kr samt ett konstnärligt utformat diplom. Styrelsen för Jakobsbergs folkhögskola utser stipendiat på förslag av en Göran Palm-kommitté bestående av två representanter från Jakobsbergs folkhögskola, en från familjen Palm, en från föreningen Liv i Sverige och en från Sveriges Författarförbund.

2017 öppnade Jakobsbergs folkhögskola ett Göran Palm-rum. Där finns alla Göran Palms egna böcker, den litteratur författaren använde i sitt arbete med sina debattböcker och sitt storverk Vintersagan Sverige. Likaså ett ex av alla Liv i Sverige-böckerna, Göran var ju föreningens initiativtagare och förste ordförande. Här kommer också att finnas en klippsamling med recensioner och debattartiklar kring Göran Palm. Här finns också författarens egen skrivmaskin. 

Göran Palm tillsammans med Tomas Tranströmer och den tidens kulturelit engagerade sig i kampen för att rädda Jakobsbergs folkhögskola, som fyller 100 år nästa år, när den höll på att läggas ner i början av 1970-talet. Han var därefter medlem i föreningen som skolans huvudman och gästföreläsare på folkhögskolans skrivarkurs i flera decennier.

Text och foto: Holger Nilén