Ur innehållet:

Pristagarna utsedda i tävlingen »Iskallt«
• En liten simtur
• Tågbiljetten
• Storstrut

Bengt Berg, första Göran Palm-stipendiaten
Årsmöte med swing
Ny skrivtävling: Borta
Hederstitel för Liv i Sverigeförfattare och mycket annat