Liv i Sveriges Trampcykelpris 2019 till Tom Alandh, Stockholm

Tom Alandh har i flera decennier med sin välkända berättarröst och sina bilder bidragit till att sprida kunskap om många människor i vårt land och fått många att öppna sig och berätta om sina liv. Från de högsta och mest väletablerade till människorna som befinner sig på samhällets botten.

Genom sitt medium, dokumentärfilm på SVT, har hans berättelser fått stor spridning och genom hans förmåga att ge utrymme åt de människor han mött, integritetsfullt, intresseväckande och inkännande och med stor respekt, är han en förebild för andra som vill uppmuntra andra till att berätta om sina liv.