Styrelsen bestod under 2018 av Stefan Estby, Märtha Lilja, Holger Nilén, Pelle Olsson (ständig sekreterare), Christian Richette, Ingrid Sjökvist (ordförande) och Lillemor Wisén (kassör).

När året gått till ända kunde vi notera 737 medlemmar, varav 78 nytillkomna. Med några små variationer har det sett ungefär likadant ut de senaste åren.

Styrelsen har sammanträtt 11 gånger och då diskuterat 73 manus, en del av dem flera gånger, två av dem har vi kunnat rekommendera för utgivning.

I augusti kom Hildegard Sakerwallas bok Höra till ut, på Faun förlag. Den blev nummer 149 i Liv i Sveriges bokserie. Under året har vi arbetat intensivt med antologin Vi gör vad vi kan, med ett femtiotal röster från volontärer i flyktingmottagandet. Själva presentationen sköt vi dock över årsskiftet. Vi har, tillsammans med Arbetets museum, fortsatt med antologin om arbeten förr och nu. Likaså med antologin om Egnahemsrörelsen och påbörjat en ny på temat Biografminnen. Vi har också reviderat vårt ”flaggskepp” Varje liv är värt att skildra av Göran Palm och Elisabet Peterzén, nu kompletterad med ett kapitel om bokutgivning av Pelle Olsson. Boken är hittills den första i föreningens historia som ges ut i en andra upplaga.

Den tryckta medlemstidningen kom ut med fyra nummer. Med skrivartävlingar i varje nummer, vilka lockar också lite yngre skribenter. Tidningen fanns med i tidskriftsmontern vid årets Bok- och biblioteksmässa där Stefan Estby medverkade.

Sammanlagt kunde vi den 31 december således räkna totalt 149 utgivna titlar i Liv i Sveriges bokserie, varav mer än hälften, eller 86 var slutsålda. Vi fortsatte att marknadsföra våra böcker också på den digitala nätbokhandeln Bokbörsen. Den vägen har även en del av våra lite äldre titlar hittat sina läsare. Exempelvis Mitt liv av Arne Lönnquist och Armodets barn av Ester och Stig Eek.

Vi har skänkt, och skänker, kontinuerligt ett ex av varje ny titel till det nyinrättade Göran Palm-rummet på Jakobsbergs folkhögskola. Där anordnades i mars ett seminarium på temat poesi med Bengt Berg som förste mottagare av Göran Palm-stipendiet. I arbetsgruppen för Göran Palm-rummet ingår Liv i Sveriges ordförande.

Vi anordnade 8 berättarkaféer på Timmermansgården i Stockholm, med i snitt 29 deltagare. Pelle Olsson, Gunnar Thorsell och Ingrid Sjökvist turades om som ordfördelare. I samarbete med Amarillis hembygdsförening ledde Jan Holm, vår internrevisor, tre berättarkaféer i Trångsund och Birgit Holmgren, vår revisorssuppleant, fyra i Skarpnäck med ekonomiskt bistånd från Skarpnäcks stadsdelsnämnd. Att på detta sätt bredda utbudet med berättarkaféer i Stockholm till också förorterna har gett fler på lokal nivå möjlighet att delta.

Vår medlem Kerttu Jokelan höll flera berättarkaféer på finska, vid tio tillfällen i Blackebergs och fyra i Vårby gårds bibliotek, samt på Sverigefinska bokmässan i Stockholm.

Pelle Olsson har hållit och medverkat i fler berättarkaféer och berättararrangemang av olika slag runt om i landet. I Stockholm: bl a på Ny gemenskaps café för hemlösa på Muskö, och Arholma, i Kallhäll, och för barn på Dieselverkstaden i Nacka. I Småland: Ljungby berättarfestival, Café Fontaine och i Världsberättardagen i Växjö. I Sörmland: På Åsa folkhögskola i Sköldinge och på flera andra orter i projektet Sörmland berättar. Därutöver bland anant i Göreborg, Borås och Lund.

På Åsa folkhögskola höll under sommarnes skrivarvecka Pelle Olsson vidare en kurs i Mungligt berättande och Ingrid Sjökvist en Skriv ditt liv-kurs. Hon ledde också en fördjupningskurs på distans på Bergslagens folkhögskola i Norberg och höll i ett berättarkafé i Norberg och ett i Lund.

Christian Richette har fortsatt representera föreningen i styrelsen för Oral History in Sweden (OHIS). Gunilla Sternelius, tidigare styrelsemedlem, har berättat om oss på Marieborgs folkhögskola.

Vid årets slut hade vi 20 lokalombud, varav en del mycket aktiva med berättarkaféer, skrivar- och bokcirklar.

Vid årsmötet den 17 mars tilldelades Ulf Palmenfelt i Visby Trampcykelpriset.

Bidraget från Statens kulturråd låg på 70 000, en sänkning med 10 000 från året tidigare. Bidraget utgör, vid sidan om våra medlemsavgifter vår största inkomstkälla. För pågående antologiprojekt, som alltid finansieras separat, har vi fått löfte om: Till Egnahemsprojektet

20 000 från Kungliga Patriotiska sällskapet och 35 000 från Svenska Akademien. Till boken om volontärer i flyktingmottagandet 24 000 från Gustav VI Adolfs Konung fond för svensk kultur, 35 000 från Stockholms Arbetareinstitutsförening och 30 000 från Kungliga Patriotiska sällskapet. ABF Stockholm och Timmermansgården har bidragit till våra berättarkaféer i Stockholm, Skarpnäcks stadsdelsnämnd till våra kaféer i Skarpnäck.

Södertälje den 29 januari 2019

Liv i Sveriges styrelse, gm Ingrid Sjökvist, ordförande