BEfter antologin ”Vi gör vad vi kan” som hade sin release i mitten av januari har vi nu startat ett nytt antologiprojekt. Det kallar vi ”Biografminnen”. Utgångspunkten är det växande filmutbudet hemma i TV-soffan och att det i flera kommuner inte finns en enda biograf.

Den gamla ”hederliga” biografen, den där man upplever en film tillsammans med andra biobesökare, den är det många som har starka minnen av. Innan den epoken förändras ännu mer vill vi samla röster från biografen i en bok. Vi tror att en sådan skulle kunna locka många läsare och hjälpa till att sätta avtryck när vi ska försöka förstå vår samtid. Vi kommer som vanligt när det gäller våra antologier att samverka med forskare. Vem eller vilka det blir har vi dock inte bestämt ännu.

Just nu söker vi ekonomiska bidrag för att kunna genomföra projektet. När det är i hamn går vi ut med ett skrivupprop. Förhoppningen är att Biografminnen ska kunna komma ut före julen 2019.

Holger Nilén