RoseMarie Sjöberg, lokalombud för Liv i Sverige Västmanland informerar om en nystartad förening.

Välkommen som medlem i Västmanlands Författarsällskap.

Hur blir jag medlem?
Om du är intresserad av att vara medlem i sällskapet (det hoppas vi att du är) ber vi dig meddela oss på mejl magnthore@gmail.com.  Du behöver bara svara att du är intresserad att delta. Ange ditt namn och mejladress, helst också adress och telefon.
Vi svarar på ditt mejl och skickar dig mer detaljerade uppgifter om sällskapet tillsammans med en anmodan att betala medlemsavgiften om 300 kronor som gäller för resten av 2019 och hela 2020.

Bakgrund
”Västmanlands Författarsällskap är en förening för författare, översättare, dramatiker och kulturskribenter med anknytning till Västmanland. Föreningen ska vara en plattform för umgänge och erfarenhetsutbyte samt genom olika möten med allmänheten främja det litterära Västmanland som ett sätt att bidra till den kulturella utvecklingen.
Västmanlands Författarsällskap vill slå vakt om jämställdhet, människors lika värde, yttrandefrihet och tillämpa samhällets demokratiska värdegrund i val och beslut.
Västmanlands Författarsällskap är en fristående ideell förening som är politiskt, religiöst och etniskt neutral.”

Magnus Thore                                 Håkan Klang
Ordförande                             Sekreterare
e-post: magnthore@gmail.com       e-post: verbatus@gmail.com
Telefon: 070-174 95 07                      Telefon: 070-4912204