Eftersom den inspirationsdag vi genomförde på prov förra året blev lyckad ville vi erbjuda en liknande i år, nu med nytt innehåll. Även denna gång i ABF-huset i Stockholm med tanke på dess centrala läge. 21 intresserade deltagare fick möjlighet att prova på skriftligt berättande i olika genrer med Ingrid Sjökvist, muntligt berättande med humor med Pelle Olsson och trimning av röst och andning med Eva Lagerheim. Alla sade sig vara nöjda med dagen och någon eller några ville gärna fortsätta en dag till.