Årsmötet den 14 mars genomfördes trots virusspridning som planerat, men med färre deltagare, knappt 20 och utan orkester. Förhandlingarna sköttes eminent och traditionellt av Siv Hågård och utan sensationer när det handlade om val till styrelsen. Det blev samma styrelse men årsavgiften höjs med 50 kronor från nästa år. Detta för att täcka brister i finanserna.

   Ulla Englsperger hedrades med trampcykelpris och fick möjlighet att berätta om sitt skrivande, berättande och sitt arbete med att sprida verksamheten med berättarkaféer i inre Norrland.

   Christian Richette fick en publikfråga om sin verksamhet i nätverket Oral History of Sweden och berättade om denna organisation.

   Mötet avslutades med att Christina Larsson som skrivit den senaste Liv i Sverige-boken, De tusen milens längtan, berättade om sina tankar om och sitt arbete med boken.